« Najít podobné dokumenty

Obec Oplocany - Seznam obecních úřadů, kterým se podávají kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí,…

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Oplocany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Seznam_obecních_úřadů_kterým_se_podávají_kandidátn(nSGmMe).pdf [0,22 MB]
Bank.spojení: IČO: 00301370 Tel: 581 277 411 E-mail: radnice@radnice.kojetin.cz
19-1883093339/0800 DIČ: CZ00301370 Fax: 581 277 403 web: http://www.kojetin.cz
<br> Městský úřad Kojetín
odbor vnitřních věcí,školství a kultury
Masarykovo náměstí 20,752 01 Kojetín
<br>
<br> Č.j.MK5380/2022-VVŠK/Dan
Spis č.775/2022
Vaše zn <.>
<br> Vyřizuje XXXXXXXX XXXXXXX
Tel.XXXXXXXXX
E-mail m.dankova@radnice.kojetin.cz
<br> Datum 02.05.2022
<br>
<br>
<br>
Seznam obecních úřadů,kterým se podávají kandidátní listiny pro volby
do zastupitelstev obcí,konaných ve dnech 23.a 24.září 2022
<br> V souvislosti s přípravou konání voleb do zastupitelstev obcí,které se uskuteční ve dnech
23.a 24.09.2022 Městský úřad Kojetín,jako pověřený obecní úřad,v souladu s ustanovením
§ 21 odst.2 zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů,ve znění pozdějších předpisů,zveřejňuje seznam obcí,kterým se podávají
kandidátní listiny přímo a seznam obcí,ze kterých se kandidátní listiny podávají pověřenému
úřadu – Městskému úřadu Kojetín <.>
<br>
pro volby do zastupitelstva
obce / města
<br> se kandidátní listiny podávají
<br>
Tovačov Městskému úřadu Tovačov,Náměstí 12,Tovačov
<br>
Kojetín
Křenovice
Lobodice
Měrovice nad Hanou
Oplocany
Polkovice
Stříbrnice
Uhřičice
<br> Městskému úřadu Kojetín,Masarykovo náměstí 20,Kojetín <,>
Kojetín I-Město
<br>
Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí,konaných ve dnech 23.a 24.září 2022 se
podávají do úterý 19.07.2022,do 16:00 hodin:
<br>
<br>
<br> Bc.XXXX XXXX
tajemník MěÚ
<br> Vyvěšeno na úřední desce: XX.05.2022
Vyvěšeno na el.úřední desce: 02.05.2022
Sejmuto z úřední desky:
Sejmuto z el.úřední desky:
<br>
<br>
2022-05-02T12:51:55+0200

Načteno

edesky.cz/d/5337243


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Oplocany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz