« Najít podobné dokumenty

Městys Netvořice - Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Netvořice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SKM_C30822050311310.pdf [0,23 MB]
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro Vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce
<br> Za kalendářní rok 2021
<br> Dílčí odběratelské porovnání ceny Netvořice
<br> 1.Příjemce vodného a stočného
<br> Právnická osoba Obchodní společnost
<br> Sídlo:
<br>,Identiňkačni číslo: Statutární orgán: 3.Vlastník Právnická osoba Obchodní společnost Sídlo:
<br> Identifikační číslo: Statutární orgán:
<br> 2.Provozovatel uvedený v povolení k provozování plátce DPH Právnická osoba plátce DPH Vodohospodářská společnost Benešov,Obchodní společnost Vodohospodářská společnost Benešov,s.r.o.s.r.o.Černoleská 1600 Sídlo: Černoleská 1600 25613 Benešov 25613 Benešov 47535865 Identifikační číslo: 47535865 Ing.XXXXXXX XXXXXXX Statutární orgán: lng.XXXXXXX XXXXXXX
<br> Městys Netvořice
<br> Mírové náměstí č.p.19
<br> 25744 Netvořice
<br> 00232360
<br> pí XXXXXX XXXXXXXXXX - starostka
<br> X.IČPE související s cenou dle provozní evidence 2101-704121-00232360-1/1—47535865 2101-704121-00232360-2/1-47535865
<br> Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
<br> za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce „ Příjemce vodného a stočného: Vodohospodářská společnost Benešov,s.r.o.(ICO 47535865)
<br> Za kalendářní rok 2021
<br> Dílčí odběratelské porovnání ceny Netvořice Tabulka č.1 __ _ Náklady p£vý_počet ceny pro vodngaítočné __ \ ' Měrná ! _ Voda pitná _ __ _ Voda odpadní _.__Řádek.Nákladové wžky ___jedn._ Skutečnost Kalkulace Rozdíl _ Skutečnost Kalkulace Rozdíl ' 1.Materiál _ mil.Kč___ 0.109188 _ 0.0_99900 0.009288 ' 0.000000__ 000% __ 0.000000__ 1.1 __-_surová všašdzemní + povrchová mil.Kč _ 0.084594 0.089400 ooo4:_oe _ _ __1.2 _ — pitná voda převzatá+odpadni voda předaná mil.Kč __ 0.000000 0.000000 0.000000 0000000 _0 000000_ 0000000.1.3 _' - chemikálie mil.Kč 0.0022_13 _ 0.003300 —0.001087_.0000000 _0._000000_ 0.000000 | 1.4__- ostatní materiál mil Kč _ 0.022381 0.007200 0.015181 (ggg _ G_.000000_ 0.00000—O\ ' 2.En...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Netvořice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz