« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - Výběrové řízení – pracovník krizového řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení – pracovník krizového řízení
Město Lipník nad Bečvou
<br>
Tajemník městského úřadu Lipník nad Bečvou vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení místa v Městském úřadu Lipník nad Bečvou <.>
<br>
Pracovník pro oblast krizového řízení a požární ochrany Kanceláře tajemníka
<br> Městského úřadu Lipník nad Bečvou - pracovní poměr na dobu neurčitou <.>
<br>
Požadavky:
 minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou + 2 roky praxe
<br> nebo
 vyšší odborné či vysokoškolské vzdělání <,>
 dobrá znalost ovládání PC – WORD,XLS <,>
 řidičský průkaz skupiny „B“ (aktivní řidič) <,>
 dobrý zdravotní stav <,>
 organizační schopnosti <.>
<br>
Výhodou:
<br>  vzdělání nebo praktické zkušenosti zaměřené na problematiku krizového řízení
nebo požární ochrany <.>
<br>
Platové zařazení:
<br>  platová třída 9 dle nařízení vlády č.341/2017 Sb <.>,o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br>
U výše uvedeného místa jsou nezbytné tyto předpoklady:
<br>  státní občanství České republiky,u cizích státních občanů trvalý pobyt v České
republice <,>
<br>  dosažení věku 18 let <,>
 způsobilost k právním úkonům <,>
 znalost jednacího jazyka <,>
 bezúhonnost <.>
<br>
Uchazeči podají písemnou přihlášku (viz.www.mesto-lipnik.cz,sekce „Výběrové řízení na
zaměstnance“),která musí obsahovat tyto náležitosti:
<br>  jméno,příjmení,titul uchazeče <,>
 datum a místo narození uchazeče <,>
 státní příslušnost uchazeče <,>
 místo trvalého pobytu uchazeče <,>
 číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,jde-li o cizího
<br> státního občana <,>
 datum a podpis uchazeče <,>
 souhlas se zpracováním osobních údajů <.>
<br>
K přihlášce se připojí tyto doklady:
<br>  životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných
znalostech a dovednostech týkajících se správních činností <,>
<br>  výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než tři měsíce,u cizích státních
příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským
státem;...

Načteno

edesky.cz/d/5335464

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz