« Najít podobné dokumenty

Obec Oplocany - Nařízení Státní veterinární správy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Oplocany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nařízení Státní veterinární správy[3].pdf [0,36 MB]
č.].svsrzozzrcsrszs-G
<br> lilllllllillll ilijjjjjjlililii
<br> svspesBG
<br> Nařízení Státní veterinární správy
<br> Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení 5 48 odst.1 písm.c) zák.č.166/1999 Sb <.>,o veterínární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen veterinární zákon),mění ke dni účinnosti tohoto nařízení mimořádná veterinární
<br> opatření neřízená nařízením Státní veterinární správy ze dne 16,března 2022,č.j.SVS/2022103781306 takto:
<br> ČÁST PRVNÍ V článku 2 písmeno c) zní
<br> „c) dovoz zvířat původem z Ukrajiny,pro něž byly dovozní podmínky stanoveny (harmonizovány) na úrovni Evropské unie,pokud daná zásilka splňuje dovozní podmínky stanovené předpisy Evropské unie a byla podrobena pohraniční veterinární kontrole na stanovišti hraniční kontroly vmístě prvniho vstupu do Evropské unie suspokojivým výsledkem,nebe" <.>
<br> Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d) <.>
<br> ČÁST DRUHÁ Společná a závěrečná ustanovení
<br> (1 ) Toto nařízení nabývá podle 5 2 odst.1 a 5 4 odst.1 a 2 zákona č.35/2021 Sb <.>,o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů z důvodu naléhavého obecného zájmu,platnosti jeho vyhlášením formou zveřejnění ve Sbírce právních předpisů a účinnosti počátkem dne následujícího po dni jeho vyhlášení.Datum a čas vyhlášení nařízení je vyznačen ve Sbírce právních předpisů <.>
<br> (2) Toto nařízení se vyvěšuje na úředních deskách krajského úřadu a všech obecních úřadů,jejichž území se týká,na dobu nejméně 15 dnů a musíbýt každému přístupné u krajské veterinární správy,krajského úřadu a všech obecních úřadů,jejichž území se týká <.>
<br> (3) Státní veterinární Správa zveřejní oznámení o vyhlášení nařízení ve Sbírce právních
<br> předpisů na své úřední desce po dobu alespoň 15 dnů ode dne,kdy byla o vyhlášení vyrozuměna <.>
<br> V Praze dne 27.04.2022
<br> MVDr.Zbyněk...

Načteno

edesky.cz/d/5335091

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Oplocany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz