« Najít podobné dokumenty

Obec Valašská Senice - VaK Vsetín - Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Valašská Senice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VaK Vsetín
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce
<br> Za kalendářní rok 2021 Příjemce vodného a stočného: Vodovody a kanalizace Vsetin.a.s.(IČO 47674652) Jednotné odběratelské porovnání ceny V+S Tabu_lka č._1_ : Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stgčné _ _ _ _Měmá _ Voda pitná _Voda odpadní _ Řádek Nákladové položky _ jedn._ Skutečnost Kalkulace _ Rozdíl Skutečnost _ Kalkulace Rozdíl É"1.;;;Materiál “ _ ! mil.Kč _ 34510459 34471260 _ 0047199 _ 4.166270 _ _4.145400 _ 009083 _ ; 1.1 - surova' voda podzemní + povrchová mil.Kč 27.901881 _ 27.888640 | 0.013241 _ _ __ 1.2 -pitná voda převzatá+odpadní voda předaná _ mil.Kč ; 0.000000 0.000000 ' 0.000000 ! G_.000000; 0.000000 0.000000 1.3— ; - chemikálie mil.Kč _' 1.063153 1.045620 0017533 2.165019_ 2154000 001_1019 | _;1.4 ; - ostatni _materiál _ ; mil.Kč—__; _ 5.553425 5.537000'_ 0016425 2001251; 1.991400 ! 000_9351 ! _2._E—_nergie _ : mil.Kč 0377277 3.873 0.005057 _ 9564060 9.548800 i o.01526—0; ;—2.1 - elektrická energie ; mil.Kč _ 0552524; 8.549620__ _0.002904 9.434424_ 9.423800 0.019624 2?.- ostatní energie (plyn,pevná a kapaln—á) _ __ mil.Kč ;! 0.324753 | 0.322600 _ 0002153 ' 0.129636 _ 0.125009 0.004636.3.Mzdy mil.Kč 42.329404 __42.279480 0.049924 i 35.031214 ! 35.007600 _ 0.023614 ! ' 3.1 - přímé a režijní mzdy mil č _ 30900599 _ 30669069 0.031539 25401795 _ 25.390600___ _ 0.011195_ _ i 3.2 ; - ostatni osobní náklady líiikč 11.428805 _ 11.410420 0.018385; 9.629410 9.61 7000 i 0.012419 4.Ostatní přímé náklady ; mil.Kč ;; 88.844896 | 88.824820 _.0 020076 99.120062_ 99.107500 0.012562 ; 4.1 _ < odpisy mil.Kč ! 68.758318_ 68.741860; 0.016458 |— 22.733111 __ 2_2.721900;_ 0.011211 32 _; - opravy infrastruktumiho majetku _ _ mil.Kč 18.8691 15; 18 867960 0.001155_ 30.515640 i 30.514600; 0001040! 4.3 = - nájem infrastruktumiho majetku _ mil.Kč _ 1.217463 1215000 0 002463 45.871311 __ _45971000 0000311 _ 4.3.1 ' - odpisy pronajatého majetku ; ...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Valašská Senice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz