« Najít podobné dokumenty

Obec Chvalkovice (Vyškov) - Závěrečný účet obce Chvalkovice za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chvalkovice (Vyškov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha k návrhu závěrečného účtu za rok 2021
OBEC
<br> hvalkovice IČ 00372293
<br> Návrh závěrečného účtu obce za rok 2021
<br> Zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
<br> ÚDAJE o OBCI:
<br> Adresa: OBEC CHVALKOVICE,Chvalkovice 61,683 41 Bohdalice
<br> Telefonické spojení: starosta obce: Ing.XXXXX XXXXX,mobil XXX XXX XXX účetní obce: Ing.XXXXX XXXXXXXXX,mobil XXX XXX XXX email: auchvalkovice©infos.cz
<br> Starosta: Ing.XXXXX XXXXX
<br> Místostarosta: XXXXX XXXXXXX
<br> Zastupitelstvo obce je Xčlenné <.>
<br> Jmenný seznam: Ing.XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX Venhudova XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX Ing.XXXXXX XXXXXX
<br> PRACOVNÍCI OBCE V ROCE XXXX:
<br> X pracovní smlouva — účetní obce 5 pracovní smlouvy — VPP
<br> 1 dohoda o provedení činnosti
<br> 23 dohod o provedení práce
<br> POJIŠTĚNÍ MAJETKU:
<br> Hasičská vzájemná pojišťovna,a.s.Išooperativa,pojišťovna,a.s.Ceská pojišťovna,a.s <.>
<br> MAJETEK OBCE _ PRONÁJMY:
<br> pronájem nebytových prostor: Chvalkovice č.p.60 — l smlouva Chvalkovice č.p.61 — 1 smlouva Objekt bez č.p.— 1 smlouva
<br> pronájem bytových prostor: Chvalkovice č.p.61 — 5 smluv Chvalkovice č.p.4 — 2 smlouvy
<br> PLNĚNÍ ROZPOČTU OBCE ZA ROK 2021 Viz příloha: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 12/2021
<br> FINANCOVÁNÍ Viz příloha: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 12/2021
<br> REKAPITULACE PŘÍJMU,VÝDAJÚ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Viz příloha: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 12/2021
<br> PŘIJATÉ DOTACE UZ Položka Sch.rozp.Upr.rozp.Skutečnost 104 1 13013 4116 — aktivní polit.zaměst.35 200,00 59 500,00 26 685,67 104 5 13013 4116 — aktivní politzaměst.164 800,00 275 500,00 124 765,33 13 101 4116 — aktivní polit.zaměst.83 000,00 98 071 4111 — ne.přij.trans.volby 0,00 31 000,00 31 000,00 98 037 4111 — kompenzační 0,00 49 600,00 51 823,28 příspěvek 4112 — nein.přij.trans.z SR 70 800,00 70 800,00 70 800,00 339 4122 — neinv.přij.trans.od kraj 0,00 97 500,00 97 500,00 339 4222 — invest.přij.trans.z SR 0,00 102 ...
Návrh závěrečného účtu za rok 2021 včetně zprávy o přezkoumání.pdf
Licence: DSBC
<br> strana 1 /10
<br> Obec Chvalkovice
<br> XCRGBZUC/ZUC (21012021 /01012021)
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2021
<br> (v Kč)
<br> Údaje o organizaci identifikační číslo název ulice,č.p.obec PSČ,pošta
<br> Kontaktní údaje telefon fax e—mail WWW stránky
<br> Doplňující údaje organizace
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů
<br> 00372293
<br> Obec Chvalkovice Chvalkovice 61 Chvalkovice 68341
<br> 517358645 517358645
<br> ouchvalkovice©infossz
<br> III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V.Peněžní fondy - informativně
<br> VI.Majetek
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI.Ostatní doplňující údaje
<br> 1.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMÚ
<br> Text
<br> Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery
<br> Příjmy celkem
<br> Schválený rozpočet
<br> 3 965 000,00 469 000,00
<br> 270 800,00 4 704 800,00
<br> Rozpočet po změnách
<br> 4 320 200,00 532 200,00
<br> 686 400,00 5 538 800,00
<br> Skutečnost
<br> 4 586 287,24 530 942,65
<br> 588 074,28 5 705 304,17
<br> Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.923 200,00 923 200,00 647 936,75 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost.výdělčinnosti 13 300,00 27 300,00 40 152,92 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 82 000,00 95 000,00 104 100,43 111 Daně z příjmů fyzických osob 1 018 500,00 1 045 500,00 792 190,10 1121 Daň z příjmů právnických osob 511 700,00 727 800,00 878 474,00 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 72 200,00 72 200,00 112 Daně z příjmů právnických osob 511 700,00 800...

Načteno

edesky.cz/d/5333121

Meta

Pronájem   Rozpočet   Volby   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chvalkovice (Vyškov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz