« Najít podobné dokumenty

Obec Smrk - Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Smrk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2022
IČO: 70890749
ID datové schránky: ksab3eu,e-mail: posta@kr-vysocina.cz
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor sekretariátu hejtmana
Žižkova 57,587 33 Jihlava
tel.: 564 602 128
Určeno:
ke zveřejnění na úředních deskách všech měst a obcí v Kraji Vysočina
<br> V Jihlavě 29.4.2022
<br> Pozvánka
<br> V souladu s § 40 odst.1 zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích <,>
<br>
svolávám
<br> zasedání zastupitelstva kraje č.03/2022,které se bude konat dne 10.5.2022
v 10:00 hod.v sídle Kraje Vysočina,kongresovém sále,Žižkova 57,Jihlava <.>
<br> Navržený program jednání:
<br> 1.Zahájení,připomínky k zápisu ze zasedání č.02/2022
2.Zpráva o činnosti rady kraje
3.Informace o činnosti krajského úřadu
4.Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
5.Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS – dotace obcím na pořízení
<br> dopravního automobilu do vybavení JPO.Dodatky ke stávajícím smlouvám -
prodloužení termínu
<br> 6.FOND VYSOČINY – poskytnutí dotací z programu AKCESCHOPNOST JEDNOTEK
POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2022 – rozpočtové opatření
<br> 7.FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu PREVENCE
KRIMINALITY 2022 - návrh na provedení rozpočtového opatření
<br> 8.Návrh Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na udělení medailí Kraje
Vysočina pro rok 2022
<br> 9.Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví – zápůjčky pro Nemocnici Jihlava <,>
příspěvkovou organizaci,na předfinancování projektů „Rozvoj péče o ohrožené
pacienty Nemocnice Jihlava – Komplexní onkologické centrum“ a „Rozvoj
laboratorních kapacit Nemocnice Jihlava“
<br> 10.Majetkoprávní příprava stavby „II/405 Zašovice - obchvat“
11.Majetkoprávní příprava stavby „II/360 Trnava - Rudíkov,1.stavba“
12.Majetkoprávní vypořádání stavby „Třebíč – Průmyslová zóna sever – Rafaelova –
<br> II.etapa – okružní křižovatka“
13.Majetkoprávní vypořádání po stavbě „II/406 Dvorce - Telč,1.stavba (Třešť -
<br> Revoluční)“
14.Majetkoprávní vypořádání po stavbě mostu v k.ú.Humpolec - směna
15.Majetkoprávní vypořádání ...

Načteno

edesky.cz/d/5331397

Meta

Prodej   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Smrk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz