« Najít podobné dokumenty

Obec Bílé Poličany - Vyúčtování stočného Královéhradecká provozní a.s.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bílé Poličany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_1032691805_1_Kalkulace 2021.pdf [1,36 MB]
Královéhradecká provozní
<br> Illllll
<br> POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (VKALKULACE) CEN PRO VODNÉ A sročnE ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2021 A DOSAZENÉ SKUTEČNOSTI v TÉMŽE ROCE
<br> Příjemce vodného a stočného
<br> Královéhradecká provozní,a.s <.>
<br> Provozovatel — název a IC
<br> Královéhradecká provozní,a.s.10 27461211
<br> 1||
<br> Vlastník - název a IC
<br> Vodovody a kanalizace Hradec Králové,a.s.IČ 48172898
<br> IV Formulář A a B A V Index 1 až )( Vl lCPE související s cenou viz příloha Tabulka č.1 Náklady pro výpočet ceny pro vodné & stočné Voda pitná Voda odpadní 2021 2021,2 21 2021.Řádek Nákladové položky Skutečnost Kalkul.Rom" Skugzčnost Kalkul.Roza" 1 2 3 4 5 6 7 8 1.Materiál 38,005 38,027 -0,022 10,423 10,905 —0,482 1.1 - surová voda podzemní + povrchová 18,568 19,735 -1,167 0,000 0,000 0,000 1.2 - pitná voda převzatá + Odpadní voda předaná k čištění 15,490 14,148 1,342 0,000 0,000 0,000 1.3 - chemikálie 1,626 2,547 —0,921 7,391 7,911 -0,520 1.4 - ostatní materiál 2,3 20 1,597 0,723 3,032 2,994 0,038 2.Energie 12,170 10,256 1,914 14,023 12,536 1,487 2.1 - elektrická energie 10,796 8,805 1,991 13,581 12,305 1,276 2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná energie) 1,3 74 1,451 -0,078 0,442 0,231 0,21 1 3.Mzdy 9,150 11,450 -2,300 7,251 6,777 0,474 3 - přímé mzdy 6,641 8,708 -2,067 5,221 4,932 0,289 3.2 - ostatní osobní náklady 2,508 2,742 -0,233 2,030 1,845 0,185 4.Ostatní přímé náklady 181,914 168,699 13,215 220,133 216,324 3,809 4.1 - Odpisy a prostředky Obnovy infrastrukturnííio majetku 8,827 5,958 2,868 1,562 4,745 8,183 4.2 - opravy infrastrukturního majetku 53,610 42,760 10,850 72,472 65,225 7,247 4.3 - nájem ínfrastrukturního majetku 119,477 119,980 »0,503 146,100 146,354 -0,254 4.4 -prostředky Obnovy infrastruktuního majetku 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5.Provozní náklady 7,731 7,027 0,704 15,844 14,018 1,826 5.1.- poplatky za vypouštění odpadních vod 0,000 0,000 0,000 1,509 2,1 16 —0,607 5.2 - ostatní provozní náklady externí 5,281 3,814 1,4...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bílé Poličany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz