« Najít podobné dokumenty

Obec Bílé Poličany - Vyhláška Kormorán

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bílé Poličany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření obecné povahy_KORMORÁN__KUKHK-04_2022.pdf [3,42 MB]
Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové Vstřícný,rychlý a profesionální úřad
tel.: 495 817 111 | fax: 495 817 336 – spokojený občan <.>
e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz
www.kr-kralovehradecky.cz
<br>
<br>
<br> Krajský úřad Královéhradeckého kraje
<br>
<br> VÁŠ DOPIS ZN.:
<br> ZE DNE:
<br> NAŠE ZNAČKA (č.j.): KUKHK-7099/ZP/2022-7
<br>
<br> VYŘIZUJE: Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXXXX
<br> ODBOR | ODDĚLENÍ: odbor životního prostředí a zemědělství | oddělení ochrany přírody a krajiny
<br> MOBIL: 702 118 494
<br> E-MAIL: kpospisilova@kr-kralovehradecky.cz
<br>
<br> DATUM: 28.04.2022
<br>
<br> Počet listů: 7
<br> Počet příloh: 0/listů: 0
<br> Počet svazků: 0
<br> Sp.znak,sk.režim: 246.4 A/10
<br>
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Krajský úřad Královéhradeckého kraje,odbor životního prostředí a zemědělství,se sídlem
Pivovarské náměstí 1245,500 03 Hradec Králové (dále XXX XXXXXXX úřad) jako orgán ochrany
přírody věcně a místně příslušný podle ust.§ 29 odst.1 a § 67 odst.1 písm.g) zákona
č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a dále dle ust.§ 75 odst <.>
1 písm.d) a ust.§ 77a odst.5 písm.f) zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon),dle ust.§ 5b odst.4 zákona a v souladu s ust <.>
§ 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní
řád):
<br>
<br> s t a n o v u j e
<br> odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis) při
prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany (jiných) volně žijících živočichů
na území Královéhradeckého kraje mimo území Chráněné krajinné oblasti (CHKO)
Broumovsko,CHKO Orlické hory,CHKO Český ráj a Krkonošského národního parku
(KRNAP) a jeho ochranného pásma,a mimo území národních přírodních rezervací (NPR)
a národních přírodních památek (NPP) a všech jejich ochranných pásem (dále jen území
KHK ve správě krajského úřadu) <.>
<br>
<br>
<br>
<br> viz rozdělovník
<br>
<...
Kormorán - veřejná vyhláška 4-2022.pdf [3,74 MB]
Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové Vstřícný,rychlý a profesionální úřad
tel.: 495 817 111 | fax: 495 817 336 – spokojený občan <.>
e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz
www.kr-kralovehradecky.cz
<br>
<br>
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZNAČKA (č.j.): KUKHK-7099/ZP/2022-8
<br>
VYŘIZUJE: Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXXXX
ODBOR | ODDĚLENÍ: odbor životního prostředí a zemědělství | oddělení ochrany přírody a krajiny
MOBIL: 702 118 494
E-MAIL: kpospisilova@kr-kralovehradecky.cz
<br> DATUM: 28.04.2022
<br> Počet listů: 1
Počet příloh: 0/listů: 0
Počet svazků: 1
Sp.znak,sk.režim: 246.3 A/10
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Krajský úřad Královéhradeckého kraje,odbor životního prostředí a zemědělství,se sídlem
Pivovarské náměstí 1245,500 03 Hradec Králové (dále XXX XXXXXXX úřad) jako orgán ochrany
přírody věcně a místně příslušný podle ust.§ 29 odst.1 a § 67 odst.1 písm.g) zákona
č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a dále dle ust.§ 75
odst.1 písm.d) a ust.§ 77a odst.5 písm.f) zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody
a krajiny,ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon),dle ust.§ 5b odst.4 zákona <,>
v souladu s § 25 a § 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen správní řád),tímto zveřejňuje
<br> opatření obecné povahy,kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování
kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis) při prevenci závažných škod
na rybářství a za účelem ochrany (jiných) volně žijících živočichů na
území Královéhradeckého kraje mimo území Chráněné krajinné oblasti (CHKO)
Broumovsko,CHKO Orlické hory,CHKO Český ráj a Krkonošského národního parku
(KRNAP) a jeho ochranného pásma,a mimo území národních přírodních rezervací
(NPR) a národních přírodních památek (NPP) a všech jejich ochranných pásem (dále
jen území KHK ve správě krajského úřadu) <.>
<br> Krajský úřad tímto opatření...

Načteno

edesky.cz/d/5327988

Meta

Rozpočet   Veřejná vyhláška   EIA   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bílé Poličany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz