« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - Veřejná část kanalizačních přípojek

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná část kanalizačních přípojek
Městský úřad Lipník nad Bečvou
Stavební úřad
<br> náměstí T.G.Masaryka 89,751 31 Lipník nad Bečvou
Datová schránka: 6pxbwa9
<br>
<br> Vaše čj.:
<br> Ze dne:
<br> Naše spis.zn.: MU/04372/2022/1698
<br> Naše čj.: MU/08612/2022/SÚ-UŘO1
<br> Počet stran: 4
<br> Počet příloh: 0
<br> Počet stran/svazků příloh: 0
<br> Počet a druh příloh v digit.podobě: 0
<br> Spis.znak/skart.režim: 328.3/A 5
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> rbarfusova@mesto-lipnik.cz
<br>
<br> Datum:
<br> Vypraveno dne:
<br> 25.04.2022
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLAŠKA
<br>
OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
<br>
Obec Žákovice,IČO 00600890,753 54 Žákovice č.p.100 <,>
zastoupena na základě plné moci
Envi Agentura Trunda s.r.o <.>,IČO 27857646,U hřiště č.p.810/8,779 00 Olomouc
<br> (dále jen "žadatel") podala dne 25.02.2022 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění
stavby:
<br> Veřejná část kanalizačních přípojek Žákovice
<br> na pozemcích parc.č.7 (ostatní plocha),parc.č.8/1 (ostatní plocha),parc.č.9/1
(ostatní plocha),parc.č.9/2 (ostatní plocha),parc.č.9/3 (ostatní plocha),parc.č.9/4
(ostatní plocha),parc.č.10 (ostatní plocha),parc.č.14 (zastavěná plocha a nádvoří) <,>
parc.č.192 (zastavěná plocha a nádvoří),parc.č.221 (zastavěná plocha a nádvoří) <,>
parc.č.222 (zastavěná plocha a nádvoří),parc.č.229 (zastavěná plocha a nádvoří) <,>
parc.č.272/4 (zastavěná plocha a nádvoří),parc.č.273/1 (zastavěná plocha
a nádvoří),parc.č.273/5 (zastavěná plocha a nádvoří),parc.č.275/1 (ostatní plocha) <,>
parc.č.279/31 (ostatní plocha),parc.č.279/32 (ostatní plocha),parc.č.279/33
(ostatní plocha),parc.č.666 (ostatní plocha),parc.č.667/3 (ostatní plocha),parc.č <.>
668/2 (ostatní plocha),parc.č.668/9 (ostatní plocha),parc.č.669 (ostatní plocha) <,>
parc.č.673 (ostatní plocha),parc.č.687 (ostatní plocha),parc.č.769 (ostatní
plocha),parc.č.777 (ostatní plocha),parc.č.778/2 (ostatní plocha),parc.č.779/2
(ostatní plocha),parc.č.779/10 (ostatní plocha),parc.č.779...

Načteno

edesky.cz/d/5325707

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz