« Najít podobné dokumenty

Městys Maršovice - Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné 2021 - Vodovod Maršovice, vodovod Zderadice a Součtové porovnání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Maršovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné 2021 - Vodovod Maršovice, vodovod Zderadice a Součtové porovnání
Ridek vodne a sto6n6 NSkladov6 Mdrn6 iedn.Voda Voda Skutednost Kalkulace Rozdil Skute6nost Kalkulace Rozdil,| Meteri6l mil.Kd 0.343402 0.066367 0.277035 0.01971 1 0.020802 -0.001 091 1.1 surove voda podzemni + mil.Kd 0.021382 0.025990 -0.004608 1.2 voda pievzat5+odpadni voda piedan6 mil.Kd 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0,000000 1.3 - chemik6lie mil.K6 0.026840 0.023490 0.003350 0.01 9041 0.017 449 0.001 592 1.4 -_ostatni material mil.Kd 0.2951 80 0.0 1 6887 0.278293 0.000670 0,003353 -0 002683 2 mil.Ke 0.029996 0.030659.0.000663 0.084275 0.077884 0.006391 2.1 - elektricka mil.Kd 0.029996 0.030659 -0.000663 0.084275 0.077884 0.006391 - ostatni energie (plyn,pevna a kapaln6) mil.Kd 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 Mzdy mil.KE 0.01 7646 0.007588 0.010058 0.033841 0.051 924 -0.01 8083 - piim6 a reiijni mzdy mil.Kd 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 ostatni osobni neklady mil.Kd 0.017646 0.007588 0.01 0058 0.033841 0.051 924 -0 01 8083 4.Ostatni piim6 naklady mll.Kc 0.276162 0_1 05343 0.'170819 0.60021 6 o.627204.0.026988 4.1 odpisy mil.Kd o_175692 0.000000 0.175692 0.60021 6 0.600216 0.000000 4.2 - opravv infrastrukturniho maietku mil.Kd 0.1 00470 0.'105343 -0.004873 0,000000 0.026988 -0.026988 - najem infrastrukturniho majetku mil.Kd 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 4.3.1 odpisy pronaiateho maietku mil.Kd 0.000000 0.000000 - opr?yli{lgi1lma9lgJigre hradi vlastnik infrastr mil.K6 0.000000 0.000000 4-J.J prosti.obnovv infr.mai.nad remec 4.3.1 a 4.3.2 mil.K6 0.000000 0.000000 4.3.4 - ost.polozky v najmu nad remec 4.3.1,4.3.2,4.3.3 mil.Kd 0.000000 0.000000 4.3.5 zisk mil.Kd 0.000000 0 000000 4.4 prostiedky obnovy infrastr.majetku mil.Kd 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 5.mil.Ke 0.066956 0.067066 -0.0001 1 0 0.21 0949 o.1034't7 0.107532 5.1 - poplatky za vypouSt6ni odpadnich vod mil.Ka 0.000000 0.000000 0.000000 a.t ostatni provozni naklady externi mil.Kd 0.061 786 0.064553 -...

Načteno

edesky.cz/d/5324420

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Maršovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz