« Najít podobné dokumenty

Městys Maršovice - Informace o pomoci Úřadu práce ČR - pro zákazníky, kterým hrozí odpojení od plynu nebo elektřiny (kteří doposud neuzavřeli smlouvu s DPI)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Maršovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

UP-letak-Energokrize-A4-kancl-tisk.pdf
www.uradprace.cz
<br> Patříte XXXX ty,kterým výrazně vzrostly výdaje spojené s chodem domácnosti a ne-
máte dostatek prostředků na jejich placení? Požádejte Úřad práce ČR o pomoc <.>
Může Vám pomoci s náklady na bydlení,a to prostřednictvím těchto dávek:
<br> Příspěvek na bydlení
Primární pomoc státu určená těm,kteří mají kvůli nízkým příjmům potíže s úhradou nákladů na bydle-
ní.Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník,nájemce nebo podnájemce bytu či domu,jestliže 30 %
(v Praze 35 %) příjmů nestačí na zaplacení nájmu a nákladů souvisejících s bydlením <.>
Pro rok 2022 má nárok na příspěvek na bydlení také vlastník stavby pro individuální či rodinnou rekreaci <,>
který ji užívá k trvalému bydlení <.>
Více informací naleznete na www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni1 <.>
<br> Doplatek na bydlení
Tato dávka pomoci v hmotné nouzi pomáhá tehdy,když příjmy rodiny či jednotlivce nestačí ani po při-
znání příspěvku na bydlení na úhradu odůvodněných nákladů souvisejících s bydlením (tj.nájem,služ-
by spojené s bydlením a náklady za dodávky energií).Výše doplatku na bydlení ÚP ČR stanoví tak <,>
aby domácnosti po zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení zůstala částka na živobytí <.>
Více informací naleznete na www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni <.>
<br> Mimořádná okamžitá pomoc
Prostřednictvím mimořádné okamžité pomoci Vám může být poskytnuta pomoc v situacích nepříznivé-
ho a mimořádného charakteru,kdy je potřeba poskytnout ji bezprostředně.Například se může jednat
o situace spojené s finančními problémy v důsledku úhrady nedoplatku za vyúčtované energie <.>
Více informací naleznete na www.uradprace.cz/web/cz/mimoradna-okamzita-pomoc <.>
<br> Komplexní informace jsou k dispozici na www.uradprace.cz/web/cz/-/s-rustem-cen-za-energie-
muze-pomoci-up--1 <.>
Pokud potřebujete pomoc s vyplněním žádosti o nepojistné sociální dávky,obraťte se na Call centrum
ÚP ČR na tel.číslo.: 800 77 99 00 (bezplatná linka) nebo na callcentrum@uradprace.cz.Vyplněné
žádosti m...
Leták_praktické otázky.pdf
Každý zákazník,který odebírá od dodavatele poslední instance musí podepsat smlouvu,jinak mu bude dodávka po
<br> 6 měsících ukončena a bude odpojen
<br> • Dodávka poslední instance je dočasné řešení a záchranná síť
<br> • Slouží k tomu,aby nikdo nepřišel ze dne na den o dodávku elektřiny nebo plynu v případě,že selže původní
<br> dodavatel zákazníka
<br> • Jde ale o dočasné řešení,které skončí nejpozději po uplynutí 6 měsíců
<br> • Pokud si zákazník v tomto období nenajde nového dodavatele,bude mu přerušena dodávka,což přinese
<br> zákazníkovi nemalé náklady
<br> POKUD JSTE SI DOSUD NEVYBRALI NOVÉHO DODAVATELE,PODEPIŠTE NOVOU SMLOUVU CO NEJDŘÍVE
<br>
<br> TO PLATÍ I V PŘÍPADĚ,ŽE CHCETE NADÁLE ZŮSTAT U FIRMY,KTERÁ VÁM AKTUÁLNĚ JAKO DODAVATEL
<br> POSLEDNÍ INSTANCE DODÁVÁ A KTERÉ PLATÍTE ZÁLOHY
<br>
<br> Pokud zákazník neplatí za dodávku poslední instance,riskuje předčasné ukončení dodávky a odpojení
<br> • Dodávka poslední instance není zdarma a je potřeba pravidelně platit zálohy a na konci DPI případný doplatek
<br> (přeplatky jsou samozřejmě standardně zákazníkům vráceny)
<br> • I pro dodávku poslední instance platí,že pokud své finanční závazky za dodanou energii nezaplatíte,může dojít
<br> k přerušení dodávek a odpojení
<br> • K přerušení dodávek a odpojení nikdy nedojde hned,vždy je prostor se s dodavatelem domluvit na řešení
<br> • Vždy je proto potřeba s dodavatelem aktivně komunikovat,XXX XXX se vyhnete zvýšeným nákladům,které
<br> odpojení jako krajní řešení neplacení přináší
<br>
<br> POKUD AKTUÁLNĚ NEMÁTE DOSTATEK PROSTŘEDKŮ NA ÚHRADU ZÁLOH,SPOJTE SE CO NEJRYCHLEJI
<br> S DODAVATELEM POSLENDNÍ INSTANCE a SVOJI SITUACI AKTIVNĚ ŘEŠTE
<br>
<br>
<br> VŽDY JE MOŽNÉ OBRÁTIT SE NA ÚŘAD PRÁCE,KTERÝ AKTUÁLNĚ NABÍZÍ VÍCE ZPŮSOBŮ POMOCI
<br> S VYSOKÝMI CENAMI ENERGIÍ
<br>
<br> Ukončení dodávky a odpojení (ať už z důvodu neplacení nebo z důvodu skončení šestiměsíčního období) vždy
<br> znamená náklady navíc
<br> • Pokud zákazník včas nepodepíše novou smlouvu nebo ...

Načteno

edesky.cz/d/5324419

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Maršovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz