« Najít podobné dokumenty

Obec Chvalkovice (Vyškov) - RESPONO a.s. - SBĚR A ODVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU A ELEKTROZAŘÍZENÍ - 14.5.2022 v době od 9:45 - 10:15hod

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chvalkovice (Vyškov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

RESPONO a.s. - SBĚR A ODVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU A ELEKTROZAŘÍZENÍ - 14.5.2022 v době od 9:45 - 10:15hod
* _.'/ „42:73 JM) " \„Ífa 51 L.) Pfii-"ŘJ 1373 " u-.<.>.\ ;; L-Í %;
<br> 3 “© 3 ?) 3) ZŠ 5 "9 ?) 3 3 9 3 “D "a 5 © 3 :) '$ ':3 © 3 13 3 "13 i) a 0 5) ') >) 5) "3 “S i:) '? :'3 “D \)
<br> CHVÚL/LO V/CE
<br> 3 % 3 3 © & i! 3 '! 9 3 9 "$ 19 "3 % "D % % í-É %) © 29 “i? ';) © ?! 3 ID * 3 ') 3 '$ 3 =? Q =! zšě &
<br> DNE 7% * ((./(?i A/ďK9/ % Pwsmčď
<br> Loqoúooonclooqonooh.- <.>
<br> L_-.';Í„;_.iÍfjf.<.>.- _.g-ÍyLy 795; (0% -“,Í '_ Mlsro MUZETE ooevznxr ZILA ELEKTROMŘÍZENÍ ZA RECYKLACI
<br> “'e“ wr *? rwww elektron.“an ' lektmwřn,& Š_ Mícheiská 300/60 140 00 Praha 4 tel.24! 091 843
<br> RESPONO,a.s.ve spolupráci s obecním Úřadem pro vás zaiistili
<br> SBĚR A onvoz NEBEZPEČNÉHO onpnnu
<br> A nemocná-ízení
<br> Nebezpečný odpad a elektrozařízení vyhozené do běžných popelnic a konteinerů ohrožuie životní prostředí.Proto iei musíme sbírat odděleně a potom odborně odstraňovat <.>
<br> Co 'e io nebezpečný odpad?
<br> akumulátory,plechovky od barev,barvy a ředidla,zářivky a výboíky,pesticidy,lotochemikálie,léky,lepidla,desintekční prostředky,čistící prostředky zaoleiované hOdFY,nádoby se zbytky chemikálií,vyjetý motorový (] převodový olei
<br> Co isou to elektrozařízení?
<br> Chladničky,pračky,sporáky,vysavače,vrtačky,mikrovlnné trouby,myčky <,>
<br> žehličky,Fritovací hrnce,pily,el sekačky,televizory,počítače,tiskarny,radia <,>
<br> V1CleCI,teletany,kopírky,kamery,elektrické hračky atd.Elektrozařízení,které: při svozu odevzdáte,budou bezplatně předána ke zpětnému odběru,ieiich recyklaci hradí kolektivní systémy <.>
<br> Sběr nebezpečného odpadu není určen pro odpad vznikaiící z podnikatelské činnosti
<br> Nebezpečné odpadya elektrozařízeníbudou odebírány vyškoleným pracovníkem a odváženy podle tohoto kalendáře:
<br> odkud datum hodina CzK/Miko 1,752— Klá 6311322 <,>
<br> „L'/Mats; WWW KWÉ/9%
<br> _W'íbBu—mvž ZMÉKÚ/
<br> Vážení občané,mimo zde uvedený
<br> sešn NEBEZPEČNÉHO ODPADU A ELEKTROZAŘÍZENÍ <,>
<br> který ie 2 x ročně,isme pro Vás vybudovali
<br> SBĚRNÉ nvonv ODPADÚ
...

Načteno

edesky.cz/d/5323420


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chvalkovice (Vyškov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz