« Najít podobné dokumenty

Obec Smrk - Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Smrk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce
<br> Za kalendářní rok 2021
Jednotné odběratelské porovnání ceny Smrk
1.Příjemce vodného a stočného
<br> Právnická osoba není plátce DPH
Obchodní společnost Obec Smrk
Sídlo: Smrk 30
<br> 67501 Smrk
Identifikační číslo: 00378623
Statutární orgán:
<br> 2.Provozovatel uvedený v povolení k provozování
Právnická osoba není plátce DPH
Obchodní společnost Obec Smrk
Sídlo: Smrk 30
<br> 67501 Smrk
Identifikační číslo: 00378623
Statutární orgán:
<br> 3.Vlastník
Právnická osoba
Obchodní společnost Obec Smrk
Sídlo: Smrk 30
<br> 67501 Smrk
Identifikační číslo: 00378623
Statutární orgán:
<br> 4.IČPE související s cenou dle provozní evidence
6113-751227-00378623-1/1-00378623
6113-751227-00378623-1/2-00378623
6113-751227-00378623-2/1-00378623
<br>
<br> Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce
<br> Za kalendářní rok 2021 Příjemce vodného a stočného: Obec Smrk (IČO 00378623)
Tabulka č.1Jednotné odběratelské porovnání ceny Smrk
<br> Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
<br> Řádek Nákladové položky
Měrná
jedn <.>
<br> Voda pitná Voda odpadní
Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
<br> 1.Materiál mil.Kč 0.069998 0.073000 -0.003002 0.000000 0.000000 0.000000
1.1 - surová voda podzemní + povrchová mil.Kč 0.015260 0.013000 0.002260
1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
1.3 - chemikálie mil.Kč 0.029399 0.030000 -0.000601 0.000000 0.000000 0.000000
1.4 - ostatní materiál mil.Kč 0.025339 0.030000 -0.004661 0.000000 0.000000 0.000000
2.Energie mil.Kč 0.024691 0.026000 -0.001309 0.000000 0.000000 0.000000
2.1 - elektrická energie mil.Kč 0.024691 0.026000 -0.001309 0.000000 0.000000 0.000000
2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná) mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.0000...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Smrk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz