« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2022-26-04 Veřejná vyhláška
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
601 67 BRNO,Kounicova 67
<br> _______________________________________________________________________________
<br> Odbor dopravy
<br>
<br> Č.j.: MMB/0204278/2022 Vyřizuje/linka Brno dne
<br> Spis.zn.: 5400/OD/MMB/0204278/2022 Ing.Lang /542174217 22.4.2022
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br>
Odbor dopravy MMB jako příslušný orgán státní správy podle § 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> po předchozím písemném vyjádření Policie ČR MŘP Brno,č.j.KRPB-70146-2/ČJ-2022-0602DI <,>
<br> ze dne 31.3.2022 <,>
<br> postupem v souladu s ustanovením § 171 a následně části šesté zákona č.500/2004 Sb.správní řád <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti žadatele:
<br>
<br>
<br> Signex,spol.s r.o <.>,Holzova 138,627 00 Brno,IČ: 499 71 344
<br>
<br> stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br>
na místních pozemních komunikacích Jiřinová a Jubilejní podle dokumentace,která je nedílnou
<br> součástí tohoto stanovení <,>
<br>
z důvodu záboru komunikace při stavební úpravě trafostanice na ul.Jiřinová <.>
<br>
<br>
<br> Předpokládaný termín realizace je v období 29.4.– 31.5.2022.Skutečné termíny budou upřesněny
<br> v rozhodnutí silničního správního úřadu o zvláštním užívání,resp.uzavírce komunikace <.>
<br>
<br>
Stanovení je platné pouze se souhlasem silničního správního úřadu a jeho platnost je omezena podle
<br> zákona č.361/2000 Sb.na dobu max.1 rok od vydání stanovení <.>
<br>
<br>
Užití dopravních značek,světelných signálů a dopravních zařízení nesmí být v rozporu
<br> s příslušnými ustanoveními zákona č.361/2000 Sb <.>,vyhlášky č.398/2009 Sb <.>,vyhlášky
<br> č.294/2015 Sb.a s technickými podmínkami TP 65 a TP 66 <.>
<br>
<br> Povinností žadatele je kontrolovat soulad užití dopravních značek,světelných signálů a...
2022-26-04- Veřejná vyhláška , příloha
3 <,>
5m
<br> 2 <,>
7m
<br> 16
<,> 7
m
<br> 2,9m
<br> 2
<br> 4
<br> 6
<br> E7a
<br> A15
<br> A15
<br> B28
E13/
<br> Term
ín:/ E13/
<br> MIM
O VO
<br> ZIDL
A
<br> S PO
VOL
<br> ENÍM
STA
<br> VBY
/
<br> E8a
<br> B28
E13/
<br> Term
ín:/ E13/
<br> MIM
O VO
<br> ZIDL
A
<br> S PO
VOL
<br> ENÍM
STA
<br> VBY
/
<br> E8c
<br> Z2
(1
<br> m
)
<br> C4b
Z2
Světlo
<br> Z4d
<br> A15
<br> E7b
<br> Ju
b
<br> ile
jn
<br> í
<br> Ji
ři
<br> n
ov
<br> á
<br> Ju
bi
<br> le
jn
<br> í
<br> zábor vozovky: 2,9x2,7.<.>.<.>.<.>.<.>.7,83m2
zábor P.míst: 16,7x2,9.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.48,43m2
<br> spol.s r.o <.>
<br> kontakt :
<br> obsah schématu :
<br> místo akce/název :
<br> číslo schématu :
<br> číslo objednávky / datum :
<br> KONTROLOVAL : Ing.XXXXXXXX XXXX
<br> PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> BRNO,ul.Jiřinová
stavební úprava TS
<br> zábor P.míst
<br> 1
<br> CR 2213
29.3.2022
<br> SIGNEX,spol.s r.o <.>,Holzova,138,627 00 Brno
<br> Tel.: 545 226 021-4,mistr: tel.: 602 58 23 25
Služba mimo pracovní dobu: tel.: 602 571 312
email: signex@signex.cz
<br> www.signex.cz
<br> VYPRACOVAL : XXXXXX XXXXX
č.j.: MMB /XXXX -
<br> B28-osadit 7 dní předem
<br> - DZ budou osazeny dle TP 65,66 a tech.listů pro osazování
přenosného DZ,přechodného VDZ dle TP 133,66
<br> zábor - zeleň :
<br> přenosné SDZ :
<br> stávající SDZ :
<br> stávající SDZ zakrýt / zrušit:
<br> Legenda značení ve schématu /barva popisu :
<br> A15
<br> zábor vozovky :
zábor chodníku :
<br>
Stránka 1
<br> 2022-04-21T19:30:42+0200
Ing.XXXXXX XXXX dXaXcXaXbXXXXXXXXXXXXbbXfeXdfXXXXeXaXXad

Načteno

edesky.cz/d/5317658

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz