« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Informace o zveřejnění právního předpisu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2022-26-04 Oznámení o vyhlášení právního předpisu
vyhlaska-smb-c-07-2022
Statutární město Brno
<br> Zastupitelstvo města Brna
<br>
<br>
Magistrát města Brna,Dominikánské náměstí 196/1,601 67 Brno,tel.: 542 173 590,e-mail: informace@brno.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Obecně závazná vyhláška č.7/2022 <,>
<br>
<br> kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č.11/2017,o nočním
<br> klidu,ve znění pozdějších vyhlášek
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI: 27.4.2022
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Datum nabytí účinnosti: 27.4.2022 Strana 2 (celkem 2)
<br> Statutární město Brno
<br>
<br> Obecně závazná vyhláška č.7/2022 <,>
<br>
kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č.11/2017,o nočním
klidu,ve znění pozdějších vyhlášek
<br>
<br>
<br> Zastupitelstvo města Brna se na Z8/37.zasedání konaném dne 5.4.2022 pod bodem č.6 usneslo vydat
<br> na základě ustanovení § 10 písm.d) a ustanovení § 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích
<br> (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a na základě ustanovení § 5 odst.7 zákona č.251/2016 Sb.<,>
<br> o některých přestupcích,ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
<br>
<br>
<br>
Článek 1
Změna vyhlášky
<br> Příloha obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.11/2017,o nočním klidu,ve znění obecně
závazné vyhlášky statutárního města Brna č.3/2018,4/2019,3/2020,16/2020,6/2021 a 10/2021,se zrušuje
a nahrazuje přílohou této vyhlášky <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Článek 2
<br> Účinnost
<br>
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> JUDr.XXXXXXX XXXXXXX,v.r <.>
<br> primátorka města Brna
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Mgr.XXXX XXXXXX,v.r <.>
<br> X.náměstek primátorky města Brna
vyhlaska-smb-c-07-2022-priloha
Statutární město Brno Příloha obecně závazné vyhlášky č.7/2022,kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č.11/2017,o nočním klidu,ve znění pozdějších vyhlášek ____________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________ Datum nabytí účinnosti: 27.4.2022 Strana 1 (celkem 20) Stanovení případů,při nichž je doba nočního klidu na části území statutárního města Brna vymezena dobou kratší Stanovené případy Termín v noci z–na Vymezení doby nočního klidu Určené území,na kterém je doba nočního klidu vymezena odlišně od zákonné úpravy Hasičské pálení čarodějnic v Holáskách 30.4.–1.5.2022 od 2:00 do 6:00 hod.území městských částí Brno-Tuřany,Brno-Chrlice Pálení čarodějnic v Bohunicích 30.4.–1.5.2022 od 2:00 do 6:00 hod.území městské části Brno- Bohunice Pálení čarodějnic v Bystrci 30.4.–1.5.2022 od 23:00 do 6:00 hod.území městské části Brno- Bystrc Pálení čarodějnic v Černovicích 30.4.–1.5.2022 od 2:00 do 6:00 hod.území městské části Brno- Černovice Pálení čarodějnic v Chrlicích 30.4.–1.5.2022 od 2:00 do 6:00 hod.území městské části Brno- Chrlice Pálení čarodějnic v Kníničkách 30.4.–1.5.2022 od 2:00 do 6:00 hod.území městské části Brno- Kníničky Pálení čarodějnic v Králově Poli 30.4.–1.5.2022 od 24:00 do 6:00 hod.území městské části Brno- Královo Pole Pálení čarodějnic v Žebětíně 30.4.–1.5.2022 od 1:00 do 6:00 hod.území městské části Brno- Žebětín Pálení čarodějnic v Židenicích 30.4.–1.5.2022 od 24:00 do 6:00 hod.území městské části Brno- Židenice Taneční altánek u Anthroposu 30.4.–1.5.2022 od 23:00 do 6:00 hod.katastrální území Pisárky v městské části Brno-střed Bosonožské mladé hody 6.–7.5.2022 od 4:00 do 6:00 hod.území městské části Brno- Bosonohy Bosonožské mladé hody 7.–8.5.2022 od 4:00 do 6:00 hod.území městské části Brno- Bosonohy Brněnský Majáles 2022 7.–8.5.2022 od 23...

Načteno

edesky.cz/d/5317657

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz