« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2022-21-04 - Vyhlášení výběrového řízení
STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
<br> MĚSTSKÁ ČÁST BRNO – ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA
<br> TAJEMNÍK
<br> Palackého náměstí 78/11
<br> 621 00 Brno
<br> Statutární město Brno | městská část Brno – Řečkovice a Mokrá Hora | Tajemník
<br> Palackého náměstí 78/11 | 621 00 Brno | www.reckovice.brno.cz
<br> 1
<br> Č.j.: MCBRMH/002745/22/2200/DOJA Vyřizuje: Bc.XXXXX XXXXXXX
Sp.zn.: S-MCBRMH/XXXXXX/XX/XXXX/DOJA/X Tel./E-mail: 541 421 729 | docekal@reckovice.brno.cz
<br> OZNÁMENÍ
o vyhlášení výběrového řízení pro vznik pracovního poměru na dobu neurčitou úředníka
<br> č.03/2022
<br> Tajemnice Úřadu městské části Brno – Řečkovice a Mokrá Hora vyhlašuje v souladu s ust.§ 6 zákona č.312/2002 Sb.<,>
o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o úřednících“) výběrové řízení na obsazení funkčního místa
<br> referent stavebního úřadu – speciální stavební úřad a silniční správní úřad
<br> Charakteristika pozice:
Vykonává působnost speciálního stavebního úřadu I.stupně na místních a veřejně přístupných účelových komunikacích
(mimo základní komunikační systém) – dopravní stavby <.>
<br> Vykonává působnost silničního správního úřadu I.stupně a státní dozor na místních a veřejně přístupných účelových
komunikacích (mimo základní komunikační systém) – povoluje zvláštní užívání komunikací,povoluje připojení komunikací
a sjezdů na místní komunikace,připravuje podklady pro projednání sankcí na úseku silničního hospodářství,plní další
úkoly plynoucí ze zákona o pozemních komunikacích (povoluje uzavírky,omezení přístupu,zařazuje komunikace),vydává
vyjádření a stanoviska <.>
<br> Bližší informace o druhu práce podá:
Mgr.XXXXXX XXXXXXXX
tajemnice
tel.: XXX XXX XXX
e-mail: lederova@reckovice.brno.cz
<br> Místo výkonu práce:
Úřad městské části Brno – Řečkovice a Mokrá Hora,Palackého náměstí 78/11,621 00 Brno <.>
<br> Pracovní úvazek:
1,0 (40 hod./týden),možnost zkráceného úvazku (vhodné i pro důchodce a rodiče na mateřské a rodičovské dovolen...

Načteno

edesky.cz/d/5315527

Meta

Územní plánování   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz