« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - Veřejná vyhláška – daň z nemovitých věcí na rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška – daň z nemovitých věcí na rok 2022
Finanční úřad pro Olomoucký kraj V Olomouci
Lazecká 545/22 dne
779 11 OLOMOUC
Čj.: 802341/22/3100-11460-801530
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst.1 zákona
č.280/2009 Sb <.>,daňový řád,ve znění pozdějších předpisů,oznamuje,že
<br>
ode dne 26.04.2022 do dne 26.05.2022
<br> je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Olomoucký kraj
<br> ve dnech pondělí od 8:00 do 17:00 hodin
úterý od do hodin
středa od 8:00 do 17:00 hodin
čtvrtek od do hodin
pátek od do hodin
<br>
po telefonické domluvě zpřístupněn k nahlédnutí
<br>
hromadný předpisný seznam čj.801676/22/3100-11460-801530 <,>
hromadný předpisný seznam čj.801677/22/3100-11460-801530 <,>
hromadný předpisný seznam čj.801678/22/3100-11460-801530 <,>
hromadný předpisný seznam čj.801679/22/3100-11460-801530 <,>
<br>
jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně
z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci
nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně
<br>
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2022 <.>
<br>
Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý
den po jeho zpřístupnění (§ 50 odst.2 daňového řádu),tj.ode dne,kdy
bylo možné se s ním poprvé seznámit <.>
<br> Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze
č.1 pokynu Generálního finančního ředitelství č.GFŘ-D-41,o umístění
spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních
pracovištích finančních úřadů,zveřejněném ve Finančním zpravodaji
č.7/2019 a na internetových stránkách Finanční správy České republiky
http://www.financnisprava.cz <.>
<br>
<br>
<br> L.S.Ing.XXXXX XXXXXXXXXX
vedoucí oddělení
<br>
XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX

Načteno

edesky.cz/d/5312938

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz