« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo financí - Služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení v odboru 48 – Kancelář státního tajemníka

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo financí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Žádost o přijetí do služebního poměru DOCX (37kB)
Žádost
o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo představeného vrchní ministerský XXXX - vedoucí oddělení,FM XXXX,v odboru XX - Kancelář státního tajemníka,odd.4801 - Metodická podpora a kárná řízení |_|
o jmenování na služební místo představeného[footnoteRef:2] vrchní ministerský XXXX - vedoucí oddělení,FM XXXX,v odboru XX - Kancelář státního tajemníka,odd.4801 - Metodická podpora a kárná řízení |_| [2: Vyznačte „Žádost o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo představeného“,pokud dosud nejste ve služebním poměru podle zákona o státní službě.Pokud již jste ve služebním poměru,vyznačte „Žádost o jmenování na služební místo představeného“.]
<br> Označení a adresa služebního orgánu,kterému je žádost adresována
Státní tajemník v Ministerstvu financí
Ministerstvo financí
Letenská 15
118 10 Praha 1
<br>
Údaje o žadateli
Jméno(a) a příjmení,titul
<br>
Datum narození
<br>
Adresa místa trvalého pobytu[footnoteRef:3] ve tvaru obec,část obce,ulice,číslo popisné,PSČ,stát [3: Místo trvalého pobytu podle § 10 odst.1 zákona č.133/2000 Sb <.>,o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),ve znění pozdějších předpisů.]
<br>
<br> Adresa pro doručování,pokud je odlišná od adresy místa trvalého pobytu
<br>
Telefonní číslo[footnoteRef:4] [4: Nepovinný údaj.]
<br>
<br> E-mail nebo ID datové schránky3
<br>
<br> Údaje sloužící k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů[footnoteRef:5] [5: Nepovinný údaj.Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů,není již povinen doložit výpis z evidence Rejstříku trestů,neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů.]
<br> Rodné příjmení
<br>
Rodné číslo
<br>
Pohlaví
<br>
Stát narození
<br>
Okres narození
<br>
Obec narození
<br>
<br> Specifikace žádosti
Žádám o přijetí do služebního poměru[footnoteRef:6] a [6: Vyznačte pouze v případě,pokud nejste dosud ve služebním poměru ...
Žádost o přijetí do služebního poměru PDF (139kB)
1
<br> Žádost
o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo představeného vrchní
ministerský XXXX - vedoucí oddělení,FM XXXX,v odboru XX - Kancelář státního
tajemníka,odd.4801 - Metodická podpora a kárná řízení
<br> o jmenování na služební místo představeného1 vrchní ministerský XXXX - vedoucí
oddělení,FM XXXX,v odboru 48 - Kancelář státního tajemníka,odd.4801 - Metodická
podpora a kárná řízení
<br> Označení a adresa služebního
orgánu,kterému je žádost
adresována
<br> Státní tajemník v Ministerstvu financí
Ministerstvo financí
Letenská 15
118 10 Praha 1
<br> Údaje o žadateli
<br> Jméno(a) a příjmení,titul
<br> Datum narození
<br> Adresa místa trvalého pobytu2 ve
tvaru obec,část obce,ulice,číslo
popisné,PSČ,stát
<br> Adresa pro doručování,pokud je
odlišná od adresy místa trvalého
pobytu
<br> Telefonní číslo3
<br> E-mail nebo ID datové schránky3
<br> Údaje sloužící k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů4
<br> Rodné příjmení
<br> Rodné číslo
<br> Pohlaví
<br> Stát narození
<br> Okres narození
<br> 1 Vyznačte „Žádost o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo představeného“,pokud dosud
nejste ve služebním poměru podle zákona o státní službě.Pokud již jste ve služebním poměru,vyznačte
„Žádost o jmenování na služební místo představeného“ <.>
<br> 2 Místo trvalého pobytu podle § 10 odst.1 zákona č.133/2000 Sb <.>,o evidenci obyvatel a rodných číslech
a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> 3 Nepovinný údaj <.>
4 Nepovinný údaj.Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů <,>
<br> není již povinen doložit výpis z evidence Rejstříku trestů,neboť si ho služební orgán vyžádá na základě
poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů <.>
<br>
<br> 2
<br> Obec narození
<br> Specifikace žádosti
<br> Žádám o přijetí do služebního poměru5 a
<br>
<br> a jmenování na služební místo6 vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení,FM 3353
<br>
<br> v...
Oznámení VŘ - Vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení v odboru 48 – Kancelář státního tajemníka DOCX (35kB)
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení,FM 3353 <,>
v odboru 48 – Kancelář státního tajemníka <,>
odd.4801 – Metodická podpora a kárná řízení
<br> Datum: 22.dubna 2022
PID: MFCRCXFDFS
Č.j.: MF-12160/2022/3003-4
Státní tajemník v Ministerstvu financí jako příslušný služební orgán podle ustanovení § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“),vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení,FM 3353,v odboru 48 – Kancelář státního tajemníka,odd.4801 – Metodická podpora a kárná řízení,v oborech služby:
22.Legislativa a právní činnost
63.Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců
se služebním působištěm Praha <.>
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou <.>
Předpokládaný termín nástupu do služby na toto služební místo je červenec 2022 <.>
Služební místo je zařazeno do 15.platové třídy <.>
Bude-li na základě výsledku výběrového řízení na volné služební místo zařazena osoba,která dosud úspěšně nevykonala úřednickou zkoušku,přijme se tato osoba podle ustanovení § 29 odst.1 zákona o státní službě do služebního poměru
na dobu určitou,a to s trváním 12 měsíců <.>
Náplň činností:
· komplexní koordinace zpracovávání stanovisek k nejsložitějším zákonným úpravám s nejširšími dopady na právní poměry České republiky pro člena vlády;
· posuzování a zpracovávání svodných stanovisek k návrhům změn zákona
č.234/2014 Sb.a prováděcích právních předpisů k němu vydaných;
· pro služební orgán a odbor Personální zajišťování metodické podpory aplikace ustanovení zákona č.234/2014 Sb <.>,zejména zpracovávání výkladových stanovisek a doporučení potřebných či vhodných vytvoření nových,resp.úpravy stávajících postupů,vnitřních předpisů,dokumentů apod;
· zpracovávání vybraných služebních předpisů a pracovního řádu;
· zajišťování posuzování...
Oznámení VŘ - Vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení v odboru 48 – Kancelář státního tajemníka PDF (157kB)
1
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br> vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení,FM 3353 <,>
<br> v odboru 48 – Kancelář státního tajemníka <,>
<br> odd.4801 – Metodická podpora a kárná řízení
<br> Datum: 22.dubna 2022
PID: MFCRCXFDFS
Č.j.: MF-12160/2022/3003-4
<br> Státní tajemník v Ministerstvu financí jako příslušný služební orgán
podle ustanovení § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“),vyhlašuje výběrové
řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení,FM 3353 <,>
v odboru 48 – Kancelář státního tajemníka,odd.4801 – Metodická podpora a kárná
řízení,v oborech služby:
<br> 22.Legislativa a právní činnost
<br> 63.Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních
zaměstnanců
<br> se služebním působištěm Praha <.>
<br> Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu
neurčitou <.>
<br> Předpokládaný termín nástupu do služby na toto služební místo je červenec 2022 <.>
<br> Služební místo je zařazeno do 15.platové třídy <.>
<br> Bude-li na základě výsledku výběrového řízení na volné služební místo zařazena
osoba,která dosud úspěšně nevykonala úřednickou zkoušku,přijme se tato osoba
podle ustanovení § 29 odst.1 zákona o státní službě do služebního poměru
na dobu určitou,a to s trváním 12 měsíců <.>
<br> Náplň činností:
<br> - komplexní koordinace zpracovávání stanovisek k nejsložitějším zákonným úpravám
s nejširšími dopady na právní poměry České republiky pro člena vlády;
<br> - posuzování a zpracovávání svodných stanovisek k návrhům změn zákona
č.234/2014 Sb.a prováděcích právních předpisů k němu vydaných;
<br> - pro služební orgán a odbor Personální zajišťování metodické podpory aplikace
ustanovení zákona č.234/2014 Sb <.>,zejména zpracovávání výkladových stanovisek
a doporučení potřebných či vhodných vytvoření nových,resp.úpravy stávajících
postupů,vnitřních předpisů,dokumentů apod;
<...

Načteno

edesky.cz/d/5312164

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo financí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz