« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Svolánka k 22/VIII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

3. Svolánka
STAROSTA,TUŘANSKÉ NÁM.1,620 00 BRNO
<br>
V souladu s ustanovením § 92 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů
<br> S V O L Á V Á M
<br> 22/VIII.zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany
<br> ______________________________________________________________________________
<br>
<br> Místo konání: zasedací místnost ÚMČ Brno-Tuřany,Tuřanské nám.1,Brno,1.poschodí
<br>
<br> Doba konání: čtvrtek 28.dubna 2022 v 19:00 hodin
<br>
Navržený program jednání:
<br> 1.Technický bod
2.Námitky členů Zastupitelstva k zápisu z předchozího zasedání Zastupitelstva
3.Kontrola plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva
4.Dotazy k usnesením z jednání Rady
5.Informace o kontrolách provedených výbory Zastupitelstva
6.Informace o jednáních starosty a místostarosty
7.Návrhy a podněty občanů
8.Návrh rozpočtového opatření č.3/2022
9.Závěrečný účet městské části Brno-Tuřany za rok 2021
10.Účetní závěrka roku 2021
11.Přehled hospodaření městské části Brno-Tuřany za období 1-3/2022
12.Žádosti o programové dotace pro rok 2022
13.Návrh vyhlášky – Statut města Brna
14.Návrh obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích
15.Novely obecně závazných vyhlášek
16.Obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství města
<br> Brna
<br> 17.Směna pozemku p.č.2947 v k.ú Žebětín za id.½ p.č.800/7 v k.ú.Holásky
18.Prodej části pozemku p.č.971/1 v k.ú.Brněnské Ivanovice
19.Různé
20.Závěr
<br>
<br>
<br> Zasedání Zastupitelstva je veřejné,přístupné občanům <.>
<br>
<br> Ze zasedání Zastupitelstva je pořizován zvukový i obrazový záznam <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V Brně dne 20.4.2022
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> XXXXXXX XXXXXX
<br> starosta městské části Brno-Tuřany

Načteno

edesky.cz/d/5307204

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz