« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Vyhlášení výběrového řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2022-21-04- Vyhlášení výběrového řízení
Statutární město Brno,městská část Brno-Líšeň,Jírova 2,628 00 Brno
<br>
<br> OZNÁMENÍ
<br>
<br> o vyhlášení výběrového řízení pro vznik pracovního poměru úředníka
<br>
<br> Tajemnice Úřadu městské části Brno-Líšeň vyhlašuje podle zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících
<br> územních samosprávných celků,v platném znění,(dále jen zákon) výběrové řízení na funkční
<br> místo
<br>
<br> Sociální pracovnice-OSPOD
<br>
<br>
Místo výkonu práce: Jírova 2,MČ Brno-Líšeň
<br> Pracovní úvazek: plný pracovní úvazek
<br> Platová třída: 11.platová třída
<br> Termín nástupu: 1.července 2022
<br>
<br> Požadavky na uchazeče:
<br>
<br> Dosažené vzdělání: vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání dle § 110
<br> zák.č.108/2006 Sb <.>,o sociálních službách ve znění
<br> pozdějších předpisů
<br>
<br> Náplň práce: zajišťování odborné a specializované agendy na úseku
<br> péče o rodinu a dítě,poradenská činnost,výkon funkce
<br> opatrovníka nezletilých dětí
<br>
<br> Znalosti oboru: znalost zákona č.359/1999 Sb <.>,o sociálně-právní ochraně
<br> dětí,ve znění pozdějších předpisů,znalost rodinného
<br> práva dle zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník ve
<br> znění pozdějších předpisů
<br>
<br> Další požadované dovednosti: praxe vítána
<br> dobré komunikační,organizační a rozhodovací
<br> schopnosti,dovednost pracovat na PC (MS Office <,>
<br> Windows,Internet),flexibilita,ochota dále se vzdělávat
<br>
<br> Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka (dle § 4 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících
<br> územních samosprávných celků)
<br>
<br> Úředníkem se může stát fyzická osoba,která je státním občanem ČR,popřípadě fyzická osoba,která je
<br> cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt,dosáhla věku 18 let,je způsobilá k právním úkonům,je
<br> bezúhonná,ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené
<br> zvláštním předpisem <.>
<br>
<br> Platové podmínky
<br> se řídí zákonem č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce,ve znění pozdějších předpisů a nařízením...

Načteno

edesky.cz/d/5307203

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz