« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Záměr městské části Brno – Tuřany

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2022-21-04- Záměr městské části Brno Tuřany
TAJEMNÍK,TUŘANSKÉ NÁM.1,620 00 BRNO
<br>
<br> MČBT/2817/2022/Pol
MČBT/2817/2022/1
<br> Mgr.XXXX XXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
polak@turany.cz
<br> 19.4.2022
<br>
<br>
<br> Záměr městské části Brno-Tuřany poskytnout svěřený nemovitý majetek jako výpůjčku
<br>
<br>
<br> V souladu s ustanovením § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v pozdějším znění <,>
<br> zveřejňujeme záměr městské části Brno-Tuřany poskytnout svěřený majetek jako výpůjčku:
<br> nebytový prostor – místnost č.112 o výměře 24.90 m2 v prvním nadzemním podlaží budovy
<br> č.p.84,stavby občanského vybavení,jež je součástí pozemku p.č.553 v k.ú.Tuřany,adresa
<br> budovy je Tuřanské náměstí 84/1,620 00 Brno – místnost je vyznačena v plánu,jež tvoří
<br> přílohu tohoto záměru
<br>
<br> Své připomínky a nabídky k uvedenému záměru mohou občané zasílat do 15 dnů od zveřejnění tohoto
<br> záměru:
<br>  písemně na adresu: ÚMČ Brno – Tuřany
Tuřanské náměstí 1
<br> 620 00 Brno
<br>  emailem na adresu: podatelna.turany@brno.cz
<br>  datovou schránkou: f9ubyek
<br>
<br>
<br>
<br>
XXXXXXX XXXXXX
<br> starosta MČ Brno - Tuřany
<br> Vyvěšeno: ________________________
<br>
<br> Sňato: ________________________
<br>
<br>
<br>
<br> _________________________________________
<br> razítko a podpis osoby odpovědné za vyvěšení záměru
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> NAŠE ČJ.:
<br> SPIS.ZN.:
<br>
<br> VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> FAX:
<br> E-MAIL:
<br>
<br> DATUM:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
2022-04-19T10:35:59+0200
podatelna ÚMČ Tuřany febeb113ba23cdf255c228b64e3a55a376a80ef1
<br>
2022-04-20T12:00:42+0200
XXXXXXX XXXXXX XXXXbXXXXXXXbfXXbXXdXXbfXXbXbXXfXcXXXXXa

Načteno

edesky.cz/d/5307202

Meta

Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz