« Najít podobné dokumenty

Obec Bílé Poličany - Veřejná vyhláška - hromadný předpis

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bílé Poličany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyhláška.pdf [0,06 MB]
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj Hradec Králové
Horova 17 dne
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ
Čj.: 760412/22/2700-11460-606264
<br>
<br>
<br>
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst.1 zákona
č.280/2009 Sb <.>,daňový řád,ve znění pozdějších předpisů,oznamuje,že
<br>
ode dne 26.04.2022 do dne 26.05.2022
<br> je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj
<br> ve dnech pondělí od 8:00 do 17:00 hodin
středa od 8:00 do 17:00 hodin
<br>
zpřístupněn k nahlédnutí
<br>
hromadný předpisný seznam čj.757704/22/2700-11460-606264 <,>
<br>
jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně
z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci
nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně
<br>
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2022 <.>
<br>
Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý
den po jeho zpřístupnění (§ 50 odst.2 daňového řádu),tj.ode dne,kdy
bylo možné se s ním poprvé seznámit <.>
<br> Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze
pokynu Generálního finančního ředitelství,o umístění spisu nebo jeho
příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích
finančních úřadů,zveřejněném na internetových stránkách Finanční
správy České republiky http://www.financnisprava.cz <.>
<br> Informační letáky pro poplatníky daně z nemovitých věcí,konkr <.>
Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň
z nemovitých věcí a Informace k zasílání složenek pro platby daně
z nemovitých věcí,jsou zveřejněny na internetové stránce Finanční
správy České republiky http://www.financnisprava.cz <.>
<br>
<br> L.S.Ing.XXXX XXXXXXXXXXX
vedoucí oddělení
<br>
XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX

Načteno

edesky.cz/d/5304625

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bílé Poličany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz