« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Veřejná vyhláška úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2022-19-04 -Veřejná vyhláška
UMC Brno-Turany Doručeno.30.03.2022 MČBTI238472022/Sti lísty přílohy 2
<br> “33333333“.<.>.“ lllll\llllllllllllllllllllllllll _
<br> b02295832160c5
<br> SP.ZN.: 5400/0DIMMB!0033574/2022/6 VYŘIZUJE: lng.XXXXXXXX XXXXXXX Brno XX.XX.XXXX C.J.: MMB/G188920l2022/ZAV TEL-iE-MAIL: 542 174 755ízavadil.miroslav©brno.cz VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> návrh opatření obecné povahy návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Oznámení o návrhu stanoveni místní úpravy provozu na pozemních komunikacích — silnici tll417,ulice Zapletalova,a veřejně přístupných účelových komunikacích,ulice NN1647 a NN998,Brno
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přistup dne:
<br> Magistrát města Brna (dále jen „MMB“) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a ozměnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),obdržel dne 01.03.2022,pod č.j.: BKOMIO4664I2022,ze dne 01.03.2022,podání společnosti Brněnské komunikace a.s <.>,lČO: 60733098,Středisko realizace inženýrských staveb,se sídlem Renneská třida 787f1a,639 00 Brno-Štýřice,s doplněním dne 17.03.2022 na základě výzvy MMB ze dne 15.03.2022 k odstranění jeho nedostatků,ve věci návrhu místní úpravy provozu na pozemních komunikacích — silnici ll/417,ulice Zapletalova,a veřejně přístupných účelových komunikacích,ulice NN1647 a NN998,Brno,statutárního města Brna,lČO: 44992785,se sídlem Dominikánské náměstí 196/1,602 01 Brno,formou výkresu čislo přílohy 104-02,pod názvem „Situace dopravního značení",„STAVBA ORG 2498 RK BCŠ MŠ Zapletalova,ul.Zapletalová přechod“,“ČÁST DOKUMENTACE D.Dokumentace objektů,0.1 Stavební část so 104 Dopravní značení,„INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO“,„FORMAT 3A4“,„DATUM 03120221 „STUPEN DÚR+DSP,PDPS“,„ČÍSZAKÁZKY 0410-1",„MĚŘÍTKO 1:400“,zpracovaného lng.Jiřím Šerekem,lČO: 40384063,se sídlem Josefy Faimonové 2229/14,628 ...

Načteno

edesky.cz/d/5301487

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz