« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Záměr městské části Brno – Tuřany

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2022-19-04- Záměr městské části Brno Tuřany
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI,ODBOR VŠEOBECNÝ,TUŘANSKÉ NÁM.1,620 00 BRNO
<br>
<br>
<br> č.j.:
<br>
<br> MČBT/2348/2022/Med
<br>
<br> V Brně dne: 1.4.2022
<br> Vyřizuje:
<br> Tel.:
<br> e-mail:
<br> Ing.arch.XXXXX XXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> medek@turany.cz
<br>
<br>
<br>
<br> Záměr městské části Brno – Tuřany propachtovat svěřený nemovitý majetek
<br>
<br>
<br> V souladu s ustanovením § 39 zákona č.128/2000 Sb.o obcích,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> zveřejňujeme záměr propachtovat pozemek p.č.887/4,zahrada,o výměře 331 m2,v k.ú.Brněnské
<br> Ivanovice <.>
<br>
<br> Své připomínky a nabídky k uvedenému záměru mohou občané zasílat do 15 dnů od zveřejnění tohoto
<br> záměru:
<br>
<br> písemně na adresu: ÚMČ Brno – Tuřany
<br> Tuřanské náměstí 1
<br> 620 00 Brno
<br>
<br> emailem na adresu: podatelna.turany@brno.cz
<br>
<br> datovou schránkou: f9ubyek
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
XXXXXXX XXXXXX
<br> starosta MČ Brno - Tuřany
<br> Vyvěšeno:________________________
<br>
<br> Sňato: ___________________________
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ___________________________________________
<br> razítko a podpis osoby,odpovědné za vyvěšení záměru
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Mapa lokality

Načteno

edesky.cz/d/5301486

Meta

Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz