« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Záměr městské části Brno – Tuřany

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2022-19-04- Záměr městské části Brno - Tuřany
ÍÉÚ 010 Bla.\.ĚD NAŠE ČJ.: MČBT/2607/2022/Pol SPIS.ZN.: MCBT/2454/2022/2 VYŘIZUJE: Mgr.XXXX XXXXX TEL.: XXXXXXXXX FAX: E-MAIL: polak©turany.oz DATUM: 7.4.2022
<br> Záměr městské části Brno-Tuřany pronajmout svěřený nemovitý majetek
<br> V souladu sustanovením ij 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v pozdějším znění <,>
<br> zveřejňujeme záměr městské části Brno-Tuřany pronajmout:
<br> část pozemku p.č.539/4,ostatní plocha,jiná plocha,k.ú.Holásky,o výměře 23 m2,jak je vyznačeno v mapě,která tvoří přílohu tohoto záměru,a to vlastníkům pozemku p.č.539/3 v k.ú.Holásky
<br> Své připomínky a nabídky k uvedenému záměru mohou občané zasílat do 15 dnů od zveřejnění tohoto záměru:.písemně na adresu: ÚMČ Brno — Tuřany Tuřanské náměstí 1 620 00 Brno.emailem na adresu: podatelna.turany©bmo.cz
<br>.datovou schránkou: f9ubyek
<br> XXXXXXX XXXXXX starosta MČ Brno - Tuřany
<br> Vyvěšeno:
<br> Sňato:
<br> razítko a podpis osoby odpovědné za vyvěšení záměru
<br> Í Tajujíšuý,"i r cu rlriiímt x_arumlmwm ff.! :;
<br> HMT Š'rxll„li.ť\.řš '
<br> 11149

Načteno

edesky.cz/d/5301483

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz