« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Záměr městské části Brno – Tuřany

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2022-01- 04- Záměr městské části
Statutarmmesto Brno _ ; _ Mestska castho-Turany
<br> " ODBOR VŠEOBECNÝ,TURANSKENÁM 1,620 00 BRNO
<br> ZVEŘEJNĚNO OD:
<br> DO:
<br> NAŠE čJ.: MČBT/2408/2022/Med SPIS.ZN.:
<br> VYŘIZUJE: Ing.arch.XXXXX XXXXX TEL.: XXX XXX XXX
<br> E-MAIL: medek©turany.cz DATUM: 1.4.2022
<br> Záměr městské části Brno-Tuřany propachtovat svěřený nemovitý majetek
<br> Vsouladu sustanovením š 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,vpozdějšim znění <,>
<br> zveřejňujeme záměr městské části Brno-Tuřany propachtovat:
<br> část pozemku p.č.4574,zahrada,v kú.Tuřany,o výměře 371 m2
<br> Své připomínky a nabídky k uvedenému záměru mohou občané zasílat do 15 dnů od zveřejnění tohoto záměru:.písemně na adresu: ÚMČ Brno — Tuřany Tuřanské náměstí 1 620 00 Brno
<br>.emailem na adresu: podatelnaiuranlegmoez.datovou schránkou: f9ubyek
<br> XXXXXXX XXXXXX starosta MČ Brno - Tuřany
<br> Vyvěšeno:
<br> Sňato:
<br> razítko & podpis osoby odpovědné za vyvěšení záměru

Načteno

edesky.cz/d/5301480

Meta

Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz