« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2022 -08-04- Oznámení o výběrovém řízení
Statutární město Brno <,>
městská část Brno–jih
<br>
<br> O Z N Á M E N Í
o vyhlášení výběrového řízení
<br>
Tajemník Úřadu městské části Brno-jih
<br> vyhlašuje výběrové řízení na funkční místo úředník/úřednice
„referent/ka Bytového odboru ÚMČ Brno-jih
<br> s místem výkonu práce:
Městská část Brno-jih,Mariánské nám.152/13,617 00 Brno <,>
<br>
Výběrové řízení vyhlašuje vedoucí úřadu v souladu s ust.§ 7 zákona č.312/2002 Sb.<,>
o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších
předpisů (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.) <.>
<br> Charakteristika pozice:
<br>  na základě rozhodnutí orgánů městské části zabezpečuje nakládání s majetkem;
 zpracovává písemné podklady pro rozhodování orgánů MČ;
 zabezpečuje agendu pronájmu bytového fondu a v souladu s rozhodnutím volených
<br> orgánů a závaznými předpisy realizuje smluvní nájemní vztahy;
 vede správu bytových domů ve vlastnictví SMB;
 připravuje podklady k žalobám na vyklizení bytu po skončení nájmu,připravuje
<br> podklady k žalobám o určení neplatnosti výpovědi z nájmu podaným proti městu;
 zabezpečuje vyklizení ubytovacích jednotek a soudní vyklizení bytů;
 vyřizuje dohody o uznání a splátkách dluhu vzniklého z titulu neuhrazeného
<br> nájemného za užívání bytu,včetně přípravy projednání v orgánech městské části;
 zabezpečuje agendu správy pohledávek z titulu dlužného nájemného a jeho následné
<br> vymáhání soudní resp.exekuční cestou; za tímto účelem spolupracuje s právním
zástupcem městské části
<br>
<br> Platové podmínky se řídí zákonem č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce,ve znění pozdějších
předpisů a nařízením vlády č.341/2017 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě,ve znění pozdějších předpisů (platová třída 8.+ příplatky dle nařízení vlády) <.>
<br> Kvalifikační předpoklady a požadavky:
- SŠ,VŠ vzdělání <,>
- zkouška zvláštní odborné způsobilosti výhodou
- znalost zejm.NOZ,zákona o obcích,Statutu města Brna
- schopnost komunikace
- ochota k...

Načteno

edesky.cz/d/5284390

Meta

Pronájem   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz