« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Oznámení o provedení odchytu toulavých koček

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o provedení odchytu toulavých koček
MĚSTSKÁ POLiCiE BRNO,ÚTULEK eno OPUŠTĚNÁ ZVÍŘATA A ODCHYTOVÁ A ASANAčNi SLUŽBA PALCARY 1135150,535 00 BRNO
<br> Oznámení oprovedení odchytu toulavých koček
<br> Ve dnech 13.4.2022 — 15.4.2022
<br> bude proveden hromadný odchyt toulavých koček volně žijících na pozemku p.č.1320/1 v k.ú.Tuřany,Hasičská 4
<br> V záimu úspěšnosti odchytu žádáme občany,aby před zaháiením odchytu a po dobu ieho provádění kočky žiiící V uvedené lokalitě nekrmili a nedotýkali se
<br> odchytoyy'ch klecí!
<br> Doporučujeme občanům,aby vuvedeném termínu nevypouštěli své vlastní kočky do oblasti odchytu,případně aby je vhodným způsobem označili <.>
<br> Účelem odchytu je regulace populací toulavých koček na území Statutárního města Brna.Odchycená kočky budou dočasně umístěny do karantény útulku.Po kastraci a dalším veterinárním ošetření pak budou v souladu s doporučením Ústřední komise pro ochranu zvířat a Ministerstva zemědělství ČR vypuštěny zpět do místa odchytu <.>
<br> STATUTARNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ POLIClE BRNO
<br> Útulek pro cpu én zvířata.? odchytové a ? ní siužba Pelcary 1186 " Ž 5 00 Brno
<br> Bc.XXXXX XXXXXXXX Vedoucí útulku
<br> TELEFON: XXXXXXXXX ID datové schránky: scedvXX iČ: 44992785 BANKOVNÍ SPOJENÍ
<br> FAX: 541420121 www: http:/fwwwmpbcz DIČ: CZ44992785 Česká spořitelna,a.5.pobočka Brno,Kounicova 4,602 00 č.ú.1112112220800
<br> Držitel certifikátu podle standardu ČSN ISOHIEC 270012005
<br> informační technologie - Bezpečnostní technika - Systémy managementu bezpečnostních informaci

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz