« Najít podobné dokumenty

Městys Maršovice - Zápis a schválená usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva 29. 3. 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Maršovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis a schválená usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva 29. 3. 2022
1
<br>
Zápis
<br> Veřejného zasedání zastupitelstva městyse Maršovice
<br> 29.března 2022 od 19.00 hodin
sál Na Radnici v Maršovicích
<br>
<br> Přítomni: B.Ježek,M.Mašek,J.Muška,P.Fulín,H.Bačíková,I.Kofroňová,M.Hašek,A <.>
<br> Radová
<br>
Omluveni: V.Novák,P.Šach
<br>
Nepřítomni: M.Hruška
<br>
Určení zapisovatelky a ověřovatelů,schválení členů návrhové komise
<br> Zapisovatelka: I.Kofroňová
<br> Ověřovatelé zápisu: A.Radová,H.Bačíková
<br> Návrhová komise: M.Hašek,P.Fulín,J.Muška
<br>
pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0
<br>
Dnešního veřejného zasedání zastupitelstva se účastní 8 zastupitelů,starosta konstatoval,že
<br> zastupitelstvo je usnášeníschopné <.>
<br> Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva městyse Maršovice podle §93,odst.1
<br> Zákona o obcích byla zveřejněna na úřední desce městyse v souladu se zákonem po dobu nejméně
<br> sedmi dní,a to 18.března 2022.Současně byla informace zveřejněná na elektronické úřední desce
<br> na webových stránkách městyse <.>
<br> Dále starosta na počátku veřejného zasedání konstatoval,že zápis z minulého veřejného zasedání
<br> zastupitelstva městyse Maršovice konaného dne 22.února 2022 byl řádně vyvěšen,a nebyly
<br> k němu vzneseny žádné připomínky <.>
<br>
<br> Návrh programu jednání:
<br>
Zpráva starosty o činnosti od minulého veřejného zasedání
<br> Souhlas s bezúplatným převodem pozemků p.č.9/2,30/3 (část),30/5,932/38 a 933/2
<br> vše k.ú.Maršovice u Benešova do vlastnictví městyse
<br> Výzva k předložení cenové nabídky „Dlouhá Lhota – doplnění 4 ks stožárů VO“
<br> Výzva k předložení cenové nabídky „Oprava kapličky v městysu Maršovice,místní část
<br> Dlouhá Lhota“
<br> Smlouvy na pronájem hrobových míst
<br> Příspěvek na vydání knihy „Depot Maršovice“
<br> Žádost spolku Linka bezpečí z.s.o poskytnutí příspěvku
<br> Žádost společnosti TŘI z.ú.o poskytnutí finančního příspěvku na provoz Hospice
<br> Dobrého pastýře v Čerčanech
<br> Schválení členů komise výběrového řízení akce „Stavební úpravy kulturního zař...

Načteno

edesky.cz/d/5273647

Meta

Pronájem   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Maršovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz