« Najít podobné dokumenty

Obec Řendějov - Veřejná vyhláška KUSK o veřejném projednání návrhu 9. aktualizace Zásad územního rozvoje SK

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Řendějov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška KUSK o veřejném projednání návrhu 9. aktualizace Zásad územního rozvoje SK
Zborovská 11 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 100 fax: 257 280 148,702 237 034 krejcikova@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz
<br>
<br> V Praze dne: 24.3.2022
<br>
Spisová značka: SZ 061260/2020/KUSK ÚSŘ/HS
<br> Č.j.: 035585/2022/KUSK
<br> Vyřizuje: Ing.Krejčíková/257 280 148
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Oznámení
<br>
<br> Krajský úřad Středočeského kraje,Odbor územního plánování a stavebního řádu,jako příslušný orgán
<br> územního plánování podle § 7 odst.1 písm.a) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) v souladu s ustanoveními § 39 odst.1 vět druhé a třetí
<br> a § 42b odst.2 stavebního zákona (zkrácený postup) a § 172 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),oznamuje veřejné projednání návrhu 9.aktualizace
<br> Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (dále jen „9.AZÚR SK“) a Vyhodnocení vlivů
<br> 9.aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje na udržitelný rozvoj území (dále jen
<br> „VVURÚ“),který vymezuje koridory pro veřejně prospěšné stavby vysokorychlostní trati (dále jen „VRT“)
<br> Poříčany – Světlá nad Sázavou a spojka v úseku VRT – Nymburk,včetně staveb souvisejících <.>
<br>
<br> Veřejné projednání se bude konat ve středu dne 11.5.2022 od 16:00 na adrese Hasičská 778,285 04
<br> Uhlířské Janovice v sále hasičské zbrojnice a zároveň bude živě přenášeno na odkazu uvedeném na
<br> internetových stránkách Krajského úřadu Středočeského kraje:
<br> https://kr-s.cz/web/uzemni-planovani/9.-aktualizace-zasad-uzemniho-rozvoje-stredoceskeho-kraje
<br>
<br> Veřejným projednáním se rozumí prezentace návrhu územně plánovací dokumentace veřejnosti s odborným
<br> výkladem,který zajistí pořizovatel ve spolupráci s projektantem.Obsah veřejného projednání při pořizování
<br> návrhu 9.AZÚR SK včetně VVURÚ představuje veřejná diskuse založená na dotazech veřejnosti
<br> zodpovídaných pořizovatelem a projek...

Načteno

edesky.cz/d/5269309

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Řendějov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz