« Najít podobné dokumenty

Obec Valašská Senice - VPS mezi Obcí Horní Lideč a Obcí Valašská Senice - přestupky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Valašská Senice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VPS přestupky
Veřejnoprávní smlouva
<br> uzavřená mezi obcemi
<br> Na základě usnesení Rady obce Horní Lideč č.usn.R/55/10/1 ze dne 21.10.2020 a usnesení Zastupitelstva obce Valašská Senice č.usn.14/249 ze dne 20.11.2020,uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
<br> Článek 1 Smluvní strany
<br> Obec Horní Lideč
<br> zastoupená: Josefem Tkadlecem,starostou obce
<br> adresa: Horní Lideč 292,PSČ: 756 12
<br> IČO: 00303780
<br> bankovní spojení: Komerční banka,a.s <.>,pobočka Vsetín
<br> číslo účtu.: 4921851/0100
<br> kraj Zlínský
<br> příslušná do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem - obec Horní Lideč (dále také jen „obec Horní Lideč")
<br> na straně jedné
<br> Obec Valašská Senice
<br> zastoupená: Pavlem Novosádem,starostou obce
<br> adresa: Valašská Senice 145,756 14 Francova Lhota
<br> IČO: 00635774
<br> bankovní spojení: Česká spořitelna a.s <.>,pobočka Valašské Klobouky
<br> číslo účtu.: 1761001379/0800
<br> kraj Zlínský
<br> příslušná do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem - obec Horní Lideč (dále také jen „obec Valašská Senice")
<br> na straně druhé
<br> Článek n Předmět smlouvy
<br> Orgány obce Horní Lideč budou namísto orgánů obce Valašská Senice vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními právními předpisy orgánům obce ve správním obvodu obce Valašská Senice v rozsahu vymezeném touto veřejnoprávní smlouvou.Na základě této veřejnoprávní smlouvy budou orgány obce Horní Lideč věcně a místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce <.>
<br> Článek 111 Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
<br> ) Orgány obce Horní Lideč budou v souladu s ustanovením 5 105 zákona č.250/2016 Sb <.>,o lpovědnosti za přestupky a řízení o nich,vykonávat ve správním obvodu obce Valašská Senice :škerou přenesenou působnost na úseku přestupků svěřenou orgánům obce Valašská Senice činnými právními předpisy <.>
<br> ) Náklady řízení vybírané Obecním úřadem vHomí Lidči při plnění této veřejnoprávní nlouvy jsou příjmem r...

Načteno

edesky.cz/d/5268256

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Valašská Senice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz