« Najít podobné dokumenty

Obec Smrk - Usnesení Zastupitelstva obce Smrk č. 2/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Smrk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení Zastupitelstva obce Smrk č. 2/2022
1
<br> Usnesení Zastupitelstva obce Smrk č.2/2022 ze dne 29.03.2022
<br> Zastupitelstvo obce Smrk na svém zasedání dne 29.03.2022:
1.Schválilo program zasedání <.>
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
2.Schválilo „Plán účetních odpisů na rok 2022“ <.>
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
3.Schválilo finanční dar bez stanoveného účelu pobočnému spolku SH ČMS – Okrsek
<br> č.20 – Vladislav,Vladislav 215,675 01 Vladislav,IČ: 07825501,ve výši 2.000 Kč <.>
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
4.Schválilo finanční dar bez stanoveného účelu Nemocnici Třebíč,příspěvková
<br> organizace,Purkyňovo nám.133/2,Jejkov,674 01 Třebíč,IČ: 00839396,ve výši
10.000 Kč <.>
<br> Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
5.Zamítlo „Žádost o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3.000 Kč“ spolku Linka
<br> bezpečí,z.s <.>,Ústavní 95,Bohnice,181 00 Praha 8,IČ: 61383198 <.>
Pro: 0
Proti: 5
Zdržel se: 0
6.Vzalo na vědomí „Zápis z rady“ Horácko – ekologického mikroregionu,Budišov 360 <,>
<br> 675 03 Budišov u Třebíče,IČ: 68731990,ze dne 24.02.2022 <.>
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
7.Vzalo na vědomí „Zápis z valné hromady“ Horácko – ekologického mikroregionu <,>
<br> Budišov 360,675 03 Budišov u Třebíče,IČ: 68731990,ze dne 25.03.2022 <.>
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
8.Schválilo „Kupní smlouvu o převodu nemovitých věcí“ ve věci prodeje pozemků parcelní
<br> číslo 461/174 o výměře 366 m2 – lesní pozemek,parcelní číslo 461/175 o výměře 56 m2
– lesní pozemek a parcelní číslo 461/176 o výměře 557 m2 – lesní pozemek,které byly
odděleny z pozemku parcelní číslo 461/56 o výměře 68 360 m2 – lesní pozemek,které
jsou zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu,Katastrální
pracoviště Třebíč,pro katastrální území Koněšín <.>
<br> Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
9.Schválilo „Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene“ mezi OBCÍ SMRK
<br> a fou AGRO PV 7 s.r.o <.>,Ladova 1814/31,Řečkovice,621 00 Brno,IČ: 09797157 <.>
Pro: 4
Proti: 1
Zdržel se: 0
10.Schválilo „Hromadnou licenční smlouvu o veřejném provozování“ mezi...

Načteno

edesky.cz/d/5265159

Meta

Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Smrk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz