« Najít podobné dokumenty

Obec Smrk - Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Smrk č. 2/2022 dne 29.03.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Smrk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Smrk č. 2/2022 dne 29.03.2022
OBEC SMRK
Smrk 30
<br> 675 01 Vladislav
IČ: 00378623
<br>
<br>
<br> Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Smrk č.2/2022
dne 29.03.2022 v 18:00 v kanceláři Obecního úřadu Smrk
<br>
Program:
1.Zahájení
2.Kontrola usnesení z minulého zasedání
3.Plán účetních odpisů na rok 2022
4.Žádost pobočného spolku SH ČMS – Okrsek č.20 – Vladislav,Vladislav 215 <,>
<br> 675 01 Vladislav,IČ: 07825501,o finanční příspěvek pro rok 2022
5.Žádost Nemocnice Třebíč,příspěvková organizace,Purkyňovo nám.133/2,Jejkov <,>
<br> 674 01 Třebíč,IČ: 00839396,o poskytnutí finančního daru
6.Žádost spolku Linka bezpečí,z.s <.>,Ústavní 95,Bohnice,181 00 Praha 8,IČ: 61383198 <,>
<br> o poskytnutí finančního příspěvku
7.Zápis z rady Horácko – ekologického mikroregionu,Budišov 360,675 03 Budišov
<br> u Třebíče,IČ: 68731990
8.Zápis z valné hromady Horácko – ekologického mikroregionu,Budišov 360 <,>
<br> 675 03 Budišov u Třebíče,IČ: 68731990
9.Kupní smlouva o převodu nemovitých věcí
10.Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi OBCÍ SMRK a fou AGRO
<br> PV 7 s.r.o <.>,Ladova 1814/31,Řečkovice,621 00 Brno,IČ: 09797157
11.Hromadná licenční smlouva o veřejném provozování mezi OBCÍ SMRK a OSA –
<br> Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním,z.s <.>,Čs.Armády 786/20 <,>
Bubeneč,160 56 Praha 6,IČ: 63839997,na rok 2022
<br> 12.Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi OBCÍ SMRK a Krajem Vysočina
č.KUJIPO1JJIPI na stavbu „Smrk – komunikace a technická infrastruktura“ <.>
<br> 13.Záměr pronájmu rybníka Přibyl
14.Cenové nabídka fy Stavební firma Hádlík s.r.o <.>,Ant.Dvořáka 214/38,Podklášteří <,>
<br> 674 01 Třebíč,IČ: 26915910,na projekt „Stavební úpravy v restauraci“ a na projekt
„Zřízení pergoly před restaurací“
<br> 15.Různé
16.Závěr

Načteno

edesky.cz/d/5265157

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Smrk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz