« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2022-03-25 - Zamery_obce_R8-209 (1)
č.j.MMB/0179780/2022/Vich
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 1
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
<br> Majetkový odbor MMB
<br>
<br>
Záměr obce prodat,směnit,darovat,pronajmout,propachtovat nebo vypůjčit hmotnou
<br> nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit
<br> právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
<br>
<br> V souladu s ustanovením § 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění
<br> zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů záměry statutárního města Brna
<br> 1.umožnění přesahu stavby – arkýře – nad částí pozemku p.č.679 ostatní plocha,ostatní
komunikace o výměře 32 m2,k.ú.Ponava
<br>
(informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
<br> JUDr.Řehořová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.205 <,>
<br> tel.542173459,e-mail: rehorova.sona@brno.cz)
<br>
<br>
č.j.MMB/0179780/2022/Vich
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br>
<br> 2.pronájem pozemků:
- tři části p.č.739/1 ostatní plocha,sportoviště a rekreační plocha,o celkové výměře 91m2
<br> (82 m2 + 1 m2 + 8 m2)
<br> - p.č.739/8 ostatní plocha,jiná plocha,o výměře 31 m2 <,>
<br> - p.č.739/24 zastavěná plocha a nádvoří,o výměře 1 m2
<br> - p.č.739/29 zastavěná plocha a nádvoří,o výměře 1 m2
<br> - p.č.739/30 zastavěná plocha a nádvoří,o výměře 4 m2
<br> vše v k.ú.Veveří
<br>
(informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
<br> Mgr.Boleslavová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.206 <,>
<br> tel.542173096,e-mail: boleslavova.eva@brno.cz)
<br>
<br> č.j.MMB/0179780/2022/Vich
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 3
<br>
<br> Vyjádření a případné dotazy zasílejte na adresu pracovníka uvedeného pod příslušným bodem
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Mgr.XXXXXX XXXXXXXXXX
<br> vedoucí MO MMB
<br>
<br> Zveřejněno: od:
<br> do:
<br>
2022-03-24T11:43:06+0100
Mgr.XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXcdXfXXaXdXXaXXXXXacfXaXXXXddaXXXX

Načteno

edesky.cz/d/5256166

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz