« Najít podobné dokumenty

Městys Maršovice - Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva městyse Maršovice 29. 3. 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Maršovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva městyse Maršovice 29. 3. 2022
Starosta městyse Maršovice svolává podle § 103 zákona číslo 128/2000 Sb <.>,O obcích
<br>
<br> Veřejné zasedání
<br>
zastupitelstva městyse Maršovice,které se bude konat
<br>
29.března 2022 od 19,00 hodin sál Na Radnici Maršovice
<br>
Navrhovaný program:
Zpráva starosty o činnosti od minulého veřejného zasedání
<br> Souhlas s bezúplatným převodem pozemků p.č.9/2,30/3 (část),30/5,932/38 a 933/2 vše k.ú.Maršovice u Benešova do vlastnictví
<br> městyse
<br> Výzva k předložení cenové nabídky „Dlouhá Lhota – doplnění 4 ks stožárů VO“
<br> Výzva k předložení cenové nabídky „Oprava kapličky v městysu Maršovice,místní část Dlouhá Lhota“
<br> Žádost spolku Linka bezpečí z.s.o poskytnutí příspěvku
<br> Žádost společnosti TŘI z.ú.o poskytnutí finančního příspěvku na provoz Hospice Dobrého pastýře v Čerčanech
<br> Účast městyse Maršovice v soutěži Vesnice roku 2022
<br> Ostatní,Diskuse,Závěr
<br>
<br>
<br>
<br>
Vyvěšeno na úřední desce dne: Sejmuto z úřední desky dne: Mgr.XXXXXXX XXXXX,starosta městyse Maršovice

Načteno

edesky.cz/d/5256090

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Maršovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz