« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Oznámení o odtahu vozidla

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2022-03-24 - Oznámení o odtahu vozidla
EH! Brněnské komunikace Pocet stran: 1
<br> Váš dopis zn.: ÚMČ Brno-Tuřany Doručeno: 23.03.2022
<br> Ze dne: XXXXXX XXXXX MČBTIXXXX/XXXX
<br> „ —.<.> BKOM/XXXXX/XXXX „ „,listy | přílohy- "ase c+- Ricanska 23 m Naše značka:
<br> bc22 83215ff3
<br> Vyřizuje: Bc.XXXXX XXXXXXXXXXXX es Telefon: +XXX XXXXXXXXX Mobil: +XXX XXXXXXXXX E-mail: hejmalickova©bkom.cz Datum: 23.12.2021
<br> Oznámení o odtahu vozidla
<br> Vážený pane <,>
<br> na základě Příkazní smlouvy uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností Brněnské komunikace a.s.a v souladu s 519d,odst.2,zák.č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích v platném znění (dále XXX XXXXX o pozemních komunikacích) bylo dne XX.XX.XXXX provedeno odstranění silničního vozidla RZ 2T9 1412,zn.Škoda z parkoviště při ul.Pratecká v Brně <.>
<br> Vzhledem ke skutečnosti,že ve lhůtě 2 měsíců od doručení výzvy ze dne 7.9.2021 nebyla zjednána náprava tak,aby výše uvedené silniční vozidlo nebylo považováno za odstavené silniční vozidlo ve smyslu 519 odst.2 písm.h) zákona o pozemních komunikacích,bylo toto vozidlo z pozemní komunikace odstraněno a odstaveno na odstavné ploše na adrese: Drážní 9,627 00 Brno-Slatina,areál F.K.Holoubek <.>
<br> Tímto Vás vvzýváme k jeho wzvednutí,a to po předchozí telefonické domluvě na tel.548217M popř.na tel.724 353 453,p.Klíma,e mail: k|ima©_bkom.cz.Telefonovat je možné pondělí až pátek v době od 7.00 do 14.00 hod <.>
<br> Upozorňujeme,že náklady na odtah vozidla a jeho uskladnění na odstavné ploše nese provozovatel vozidla uvedený v Registru silničních vozidel.Cena za nucené odtahy silničních vozidel v souladu s usnesením Rady města Brna č.RES/085 a R7/086 činí:
<br> 1800; Kč za dokončený odtah vozidla,120,— Kč parkovné na 1 den <.>
<br> V případě,že si silniční vozidlo ve lhůtě 3 měsíců ode dne doručení tohoto oznámení nevvzvednete,bude postupováno dle 519d,odst.4 zákona o pozemních komunikacích <.>
<br> Ing.XXXXX XXXXXX,MBA správní ředitel
<br> v.r <.>
<br> Brněnské komunikace a.s.| Renneská třid...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz