« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2022-03-24 - VV - ZNAKOM_s.r.o._-_Brno_Turany_-_blok._cisteni_ZAKOS_2022
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
601 67 BRNO,Kounicova 67
<br> _______________________________________________________________________________
<br> Odbor dopravy
<br>
<br> Č.j.: MMB/0176928/2022 Vyřizuje/linka Brno dne
<br> Spis.zn.: 5400/OD/MMB/0176928/2022 Ing.Lang /542174217 22.3.2022
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br>
Odbor dopravy MMB jako příslušný orgán státní správy podle § 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> po předchozím písemném vyjádření Policie ČR KŘP JMK,č.j.KRPB-57890-1/ČJ-2020-0600DI-
<br> HRB,ze dne 13.3.2020 <,>
<br> postupem v souladu s ustanovením § 171 a následně části šesté zákona č.500/2004 Sb.správní řád <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti žadatele:
<br>
<br>
<br> ZNAKOM,s.r.o <.>,Zengrova 4,615 00 Brno,IČ: 262 64 641
<br>
<br> stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br>
<br>
na místní pozemní komunikaci Rolencova podle dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto
<br> stanovení <,>
<br>
<br> z důvodu blokového čištění komunikací (vozovek) na ul.Rolencova v rámci základního
<br> komunikačního systému v městské části Brno – Tuřany <.>
<br>
<br>
<br> Termíny realizace jsou: 1.4.2022 ul.Rolencova
<br>
<br> Platnost instalovaného přechodného dopravního značení B29 (Zákaz stání) bude
<br> v jednotlivých termínech v rozmezí od 09:00 do 16:00 hodin <.>
<br>
<br>
<br> Užití dopravních značek,světelných signálů a dopravních zařízení nesmí být v rozporu
<br> s příslušnými ustanoveními zákona č.361/2000 Sb <.>,vyhlášky č.398/2009 Sb <.>,vyhlášky
<br> č.294/2015 Sb.a s technickými podmínkami TP 65 a TP 66 <.>
<br>
<br> Povinností žadatele je kontrolovat soulad užití dopravních značek,světelných signálů a dopravních
<br> zařízení s projektovou dokumentací a zabezpečit jejich údržbu po celé období př...
2022-03-24 - VV - ZNAKOM_s.r.o._-_Brno_Turany_-_blok._cisteni_ZAKOS_2022-Mapa
2022-03-23T09:47:49+0100
Ing.XXXXXX XXXX XcbXXcXXXXXXfXXXdcXXXfXeXaXXcXdXXecaXebX

Načteno

edesky.cz/d/5253663

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz