« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – Opatření obecné povahy – Dočasný zákaz stání na místních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2022-03-22 - VV - opatření obecné povahyblok. čištění 2022
ODBOR STAVEBNÍ A TECHNICKÝ,TUŘANSKÉ NÁM.1,620 00 BRNO
<br>
<br> Spis.zn.:
<br> č.j.:
<br> STU/1405/2022/Kl
<br> MČBT/2146/2022
<br> V Brně dne : 22.3.2022
<br> Vyřizuje:
<br> Tel.:
<br> e-mail:
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> klajsnerova@turany.cz
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Opatření obecné povahy
<br> Dočasný zákaz stání na místních komunikacích
<br>
<br> Úřad městské části města Brna Brno-Tuřany,odbor stavební a technický,jako silniční správní úřad
<br> příslušný podle § 40 odst.5 písm.b) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) jako silniční správní orgán
<br> vykonávající působnost v rozsahu ustanovení zákona o pozemních komunikacích v rámci přenesené
<br> působnosti dle čl.30 odst.2 písmeno b) Statutu města Brna,na základě návrhu ze dne 21.2.2022
<br> podaném statutárním městem Brnem,městskou částí Brno-Tuřany,Tuřanské nám.1,620 00 Brno,IČ
<br> 44992785,zastoupeném starostou,panem Radomírem Vondrou (dále jen „navrhovatel“),zveřejňuje
<br> opatření obecné povahy podle § 172 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen „správní řád“) z důvodu údržby místních komunikací (blokové čištění),kterým:
<br>
<br> I.Podle § 19a odst.1 zákona o pozemních komunikacích
<br> dočasně zakazuje stání na místních komunikacích v termínech dle harmonogramu:
<br>
<br>
<br> Blok č.1
<br> Dvorecká,Farní,Farského,Heřmánková,Chrlická,Karkulínova,Měšťanská – parkoviště u víceúčelové
<br> haly,Moravská,Myslivecká,Podlipná,Přichystalova,Režná,Růžová vrchní,Sokolnická - u bytového
<br> komplexu,Střížova,Šípková,Tuřanské nám.17-31,Tuřanské nám.- parkoviště pod pekárnou,Vítězná <,>
<br> Vlčkova,Východní,Výsluní,Zapletalova – slepá
<br> Termíny pro rok 2022: 7.4 <.>,21.6 <.>,20.10 <.>
<br>
<br> Blok č.2
<br> areál zdravotního střediska - včetně areálu penzionu pro seniory,Glocova,Haraštova,Javorová,Jiřinová <,>
<br> Jubilejní,Kudrnova,Led...
2022-03-22 - VV - opatření obecné povahyblok. čištění 2022-SITUACE
ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍZUZZ
<br> BRNO - TUŘANY „,SOUbOI':.<.> místní komunikace,<.> PREHLEDDZJPLANU
<br> Základní kombinace:
<br> Daplňhnvý lm plati včetně parkovacích Iállvů
<br> Kombinace pro kolmé.529 parkování: A A
<br> Kombinace pro podélné parkování:
<br> 929 Doplňkový lexl 5“ plati včetně ER parknvazíth zálivů
<br> Kombinace pro označení oblastí — zón parkování:
<br> Doplňkuvy' lex! ELUKM memu plill včetně D'" „ „„ „ parknvackh zálivu nn „,an
<br> Zmenšený formát DZ IZ 8a,b
<br> Texty : 750/1000 mm pro bloková čištění :
<br> DZ: E13 a IZ Bah musí obsahovat : Text:.<.> BLOKDVÉ ČIŠTĚNÍ.Datum:.<.> Dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> „.<.>.<.>.2022.<.> Čas: Dci.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Do.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Uopiňkový text: pLaií včetně parkovacích zálivů
<br> PUZN: nz 329513 + E8a.b,c.d.e umístěné v zúuicu slouží pro ZDÚRAZNÉNÍzún pro řidiče <.>
<br> (_ : L <.>,/4 :'L/ AETÁÍ/„číř'ýffí ;;,9223
<br> 4 ťí/(g,„( \; aa;
<br> ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁST! MĚSTA XXXX XXXX - manny odbor stavebni a technický
<br> XXX XX Brno.Tuřanske nám.1 mi?: Sia; “ & *m 511 u".<.> _ v ELH.<.> “ m.mu 3 Gang/“ BRNO '- TURANY lmiasmnnmmimunnmms
<br> slum: mimo pncmldnhni hb 502 571311 milu" pnpim : XXX signnhmomuzmmn ?řennsně ozi.'.<.>.:-.<.> č.o.2 1 0555 <.>
<br> Slavomil [il © 11.11.2021
<br> B29.i2 Baja -osadit 7 dní předem
<br> WPRACUVAL :ing.XXXXXX XXXXX \ „i:-_,„du.-a
<br> č.j.: MMB [2n21 -
<br> M.SlqneLCZ
<br> iš $.?.ll.; '- _ ',: '.<.> » <.>,* --._.<.> :.4,- A „ 51.<.>._.„.;? umaumunuuc._.' ' ' ' ' -'.*" ' __ „ _„3
<br> hšenavšnémPD.„ Y _ „(v \ \\.'.& fl -_'_ - HQ) -“ <.>
<br> „„
<br> 47 -.F.<.>.is
<br> ©
<br> ETAPA |.—VÝKRES 1 DvoreckáLFarní.Chrlická.Morawská.Myslivecká,Podlipná.Střížova.Sípkova.Tuřanské nám.17—31.Tuřanské nám.(pod pekárnou.u masny).Růžová — vrchní,Východní
<br> 33-91 " '."__
<br> DVORSKA
<br> IÚNA
<br> __.<.> m-w' - <.>
<br> TUŘANY
<br> ET APA I.-VÝKRES 2
<br> Vlčkova,Výsluní.Karkulínova,Farského.Přichystalova.Vítězná.Zapletalova (slepá)
<br> wiEĚEEĚĚEĚŠA/i __ _ mammahagť „WĚĚEEEEWW,o...

Načteno

edesky.cz/d/5248659

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz