« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2022-03-21- Zamery_obce_R8-207
č.j.MMB/0166700/2022/Vich
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 1
<br>
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
<br> Majetkový odbor MMB
<br>
<br>
Záměr obce prodat,směnit,darovat,pronajmout,propachtovat nebo vypůjčit hmotnou
<br> nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit
<br> právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
<br>
<br> V souladu s ustanovením § 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění
<br> zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů záměry statutárního města Brna
<br> 1.prodej pozemku p.č.225 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 88 m2 k.ú.Maloměřice
(informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
<br> JUDr.Švancerová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.208 <,>
<br> tel.542173078,e-mail: svancerova.katerina@brno.cz)
<br>
<br> 2.prodej části pozemku p.č.38/1 – orná půda o výměře 9 m2 (celková výměra 6100 m2) k.ú <.>
Maloměřice
<br>
(informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
<br> JUDr.Švancerová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.208 <,>
<br> tel.542173078,e-mail: svancerova.katerina@brno.cz)
<br>
<br> 3.prodej pozemků
- p.č.2828/353 ostatní plocha,ostatní komunikace o výměře 37 m2
<br> - p.č.2828/354 ostatní plocha,ostatní komunikace o výměře 38 m2
<br> - p.č.2828/355 ostatní plocha,ostatní komunikace o výměře 34 m2
<br>
<br>
<br> č.j.MMB/0166700/2022/Vich
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br> - p.č.2828/356 ostatní plocha,ostatní komunikace o výměře 33 m2
<br> - p.č.2846/17 ostatní plocha,ostatní komunikace o výměře 31 m2
<br> - p.č.2846/18 ostatní plocha,ostatní komunikace o výměře 35 m2
<br> vše v k.ú.Černovice
(informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
<br> Mgr.Bc.Frimmelová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv <.>
<br> 216,tel.542173085,e-mail: frimmelova.renata@brno.cz)
<br>
<br> 4.prode...

Načteno

edesky.cz/d/5247278

Meta

Prodej   Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz