« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Nařízení č. 5/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2022-03-21 - narizeni-smb-c-06-2022
Statutární město Brno
<br> Rada města Brna
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna,Dominikánské náměstí 196/1,601 67 Brno,tel 542 173 590,e-mail: informace@brno.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Nařízení č.6/2022 <,>
<br>
<br> kterým se zakazují některé formy prodeje zboží nebo poskytování služeb prováděné mimo obchodní
<br> prostory při výkonu licencované činnosti držitelem licence nebo při výkonu zprostředkovatelské
<br> činnosti v energetických odvětvích dle zákona č.458/2000 Sb <.>,o podmínkách podnikání a o výkonu
<br> státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon),ve znění
<br> pozdějších předpisů
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI: 1.4.2022
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Datum nabytí účinnosti: 1.4.2022 Strana 2 (celkem 3)
<br> Statutární město Brno
<br>
<br> Nařízení č.6/2022 <,>
<br>
kterým se zakazují některé formy prodeje zboží nebo poskytování služeb prováděné mimo obchodní
<br> prostory při výkonu licencované činnosti držitelem licence nebo při výkonu zprostředkovatelské
<br> činnosti v energetických odvětvích dle zákona č.458/2000 Sb <.>,o podmínkách podnikání a o výkonu
<br> státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon),ve znění
<br> pozdějších předpisů
<br>
<br> Rada města Brna se na R8/207.schůzi konané dne 16.3.2022 pod bodem č.84 usnesla vydat na základě
<br> ustanovení § 11p zákona č.458/2000 Sb <.>,o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických
<br> odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon),ve znění pozdějších předpisů,a v souladu s § 11
<br> odst.1 a § 102 odst.2 písm.d) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších
<br> předpisů,toto nařízení (dále jen „nařízení“):
<br>
<br> Článek 1
<br> Úvodní ustanovení
<br> Tímto nařízením se zakazují některé formy prodeje zboží nebo poskytová...

Načteno

edesky.cz/d/5247277


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz