« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Obecně závazná vyhláška č. 4/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2022-03-21 - VV - smb-c-04-2022
Statutární město Brno
<br> Zastupitelstvo města Brna
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna,Dominikánské náměstí 196/1,601 67 Brno,tel 542 173 590,e-mail: informace@brno.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Obecně závazná vyhláška č.4/2022 <,>
<br>
<br> kterou se zakazuje spalování pevných paliv ve stacionárních zdrojích po dobu smogové situace
<br> na území statutárního města Brna
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI: 30.3.2022
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Datum nabytí účinnosti: 30.3.2022 Strana 2 (celkem 2)
<br> Statutární město Brno
<br>
<br> Obecně závazná vyhláška č.4/2022 <,>
<br>
kterou se zakazuje spalování pevných paliv ve stacionárních zdrojích po dobu smogové situace
<br> na území statutárního města Brna
<br> ______________________________________________________________________________________
<br>
<br> Zastupitelstvo města Brna se na Z8/36.zasedání konaném dne 1.března 2022 pod bodem č.5 usneslo vydat
<br> na základě ustanovení § 17 odst.5 zákona č.201/2012 Sb <.>,o ochraně ovzduší,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> a v souladu s § 10 písm.d) a § 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění
<br> pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
<br>
Článek 1
Zákaz spalování pevných paliv po dobu smogové situace
<br>
<br> (1) Po dobu trvání smogové situace1) vyhlášené na území aglomerace Brno při překročení informativních
prahových a regulačních prahových hodnot stanovených jiným právním předpisem2) se na celém území
statutárního města Brna zakazuje v krbech,kamnech a jiných spalovacích stacionárních zdrojích
o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším,které nemají sloužit jako hlavní zdroj vytápění objektu <,>
spalovat všechny druhy pevných paliv <.>
<br> (2) Informace o vyhlášení smogové situace se zveřejní na úřední desce Magistrátu města Brna a na úřední
desce jed...

Načteno

edesky.cz/d/5247274

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz