« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny – 05.04.2022 – Tuřany a Brněnské Ivanovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2022-03-21 - eon_oznameni
EG.D,a.s <.>
<br> Lidická 1873/36
602 00 Brno
www.egd.cz
<br> info@egd.cz
<br> Naše značka
220133802
<br> Sídlo společnosti:
České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích <,>
oddíl B <.>,vložka 1772
IČ: 280 85 400
DIČ: CZ28085400
<br> 1 / 2
<br> EG.D,a.s.Lidická 1873/36,602 00 Brno
<br> Brno,16.03.2022
<br> Věc: Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
<br> Dovolujeme si Vás upozornit,že v katastru Vaší obce / Vašeho města bude
z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy nutné dočasně
přerušit dodávku elektrické energie.Rozsah přerušení dodávky elektřiny
naleznete v příloze tohoto dopisu <.>
<br> EG.D,a.s.je povinna oznamovat podle ustanovení § 25,odst.5 zákona
č.458/2000 Sb <.>,o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v
energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
započetí a skončení omezení nebo přerušení dodávky elektřiny způsobem
v místě obvyklým,nejméně však 15 dnů předem <.>
<br> Dovolujeme si Vás proto zdvořile požádat o součinnost,a prosíme Vás
o umístění obsahu oznámení,které je v příloze tohoto dopisu na úřední
desku městského / obecního úřadu,případně o zprostředkování obsahu
oznámení obyvatelům dalším způsobem v místě obvyklým,nejpozději 15
dnů před termínem přerušení dodávky elektřiny <.>
<br> S přátelským pozdravem
<br> EG.D.a.s <.>
<br>
<br> 2 / 2
<br> Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
<br> Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí,oprav <,>
údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
<br> Dne
05.04.2022
<br>
od 08:00
<br>
do 05.04.2022
<br>
18:00
<br> Obec
Brno
Brno
<br> Část obce
Brněnské Ivanovice
Tuřany
<br> Vypnutá oblast:
Vypnutí se týká odběratelů Revoluční - sudá 2 - 38,lichá 23 - 27 Tuřanská - lichá 49 - 73 1.května -
sudá 4 - 34
<br> Společnost EG.D,a.s.jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto
nezbytného kroku oprávněna na zákl...
2022-03-21 - eon_oznameni-seznam
Brno,Revoluční 155/2
Brno,Revoluční 156/6
Brno,Revoluční 160/8
Brno,Revoluční 161/10
Brno,Revoluční 167/28
Brno,Revoluční 195/4
Brno,Revoluční 200/16
Brno,Revoluční 211/14
Brno,Revoluční 215/12
Brno,Revoluční 223/27
Brno,Revoluční 239/25
Brno,Revoluční 240/23
Brno,Revoluční 242/18
Brno,Revoluční 269/22
Brno,Revoluční 330/20
Brno,Revoluční 365/30
Brno,Revoluční 382/32
Brno,Revoluční 404/24
Brno,Revoluční 436/34
Brno,Revoluční 437/36
Brno,Revoluční 556/12a
Brno,Revoluční 572/30a
Brno,Revoluční 597/38
Brno,Tuřanská 651/49
Brno,Tuřanská 656/57
Brno,Tuřanská 658/59
Brno,Tuřanská 660/61
Brno,Tuřanská 662/63
Brno,Tuřanská 664/65
Brno,Tuřanská 665/67
Brno,Tuřanská 666/69
Brno,Tuřanská 667/71
Brno,Tuřanská 668/73
Brno,Tuřanská 779/55
Brno,ulice 1.května 139/34
Brno,ulice 1.května 297/8
Brno,ulice 1.května 298/10
Brno,ulice 1.května 300/14
Brno,ulice 1.května 301/16
Brno,ulice 1.května 302/18
Brno,ulice 1.května 331/20
Brno,ulice 1.května 332/22
Brno,ulice 1.května 333/24
Brno,ulice 1.května 334/26
Brno,ulice 1.května 351/4
Brno,ulice 1.května 352/6
Brno,ulice 1.května 386/28
Brno,ulice 1.května 596/32
Brno,ulice 1.května 946/30

Načteno

edesky.cz/d/5247273

Meta

Výpadek elektřiny   Výpadek elektřiny  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz