« Najít podobné dokumenty

Obec Řendějov - Zápis z jednání 1/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Řendějov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z jednání 1/2022
ZÁPIS z JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.I/2022
<br> Obecní úřad Řendějov 24.1.2022 Začátek zasedání: 24.1.2022 v 17.00 hodin
<br> Na jednání přítomni: XXXXXXXX XXXX,Doudová Vlasta,XXXXXXX XXXXX,XXXXXXX XXXX,XXXXXXX XXXXX,XXXXXX XXXXXX
<br> Omluven: XXXX XXXXXXXX
<br> Program jednání:
<br> X) zahájení
<br> 2) určení ověřovatelů zápisu
<br> 3) projednání návrhu nového uspořádání pozemků v rámci komplexních pozemkových úprav Řendějov se zástupci zpracovatelské společnosti a SPÚ ČR
<br> 4) projednání dohody o ukončení smlouvy o spolupráci při zajišťování a spolufinancování dopravní obslužnosti
<br> 5) projednání smlouvy o smlouvě budoucí se spol.ČEZ distribuce a.s.o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby |V-12-6030389/2 Řendějov č.parc.319/2 - knn
<br> 6) různé
<br> 7) diskuse
<br> 8) závěr
<br> Bod 1 — zahájení zasedání Starosta zahájil zasedání a přivítal přítomné.Konstatoval,že na jednáníje přítomna nadpoloviční
<br> většina členů zastupitelstva,a proto je zastupitelstvo schopné přijímat usnesení.Přivítal zástupce PÚ Kutná Hora Ing.Poborskou,zástupce společnosti Agroplán.Přednesl program,který byl zveřejněn na úředních deskách Obecního úřadu Řendějov a navrhl doplnit program o tyto body:
<br> - projednání sekání příkopů místních komunikací firmou XXXXXXXX XXXXX
<br> - projednání úpravy návrhu změny č.X územního plánu Řendějov
<br> - projednání podání žádosti o dotaci na opravu kapličky v Řendějově z MZE ČR — údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny
<br> - projednání výběrového řízení na dodavatele opravy kapličky ve Starém Samechově
<br> Doplněný program byl jednomyslně schválen <.>
<br> Bod 2 -— určení ověřovatelů zápisu
<br> Ověřovateli zápisu byli navrženi a jednomyslně schváleni XXX XXXXX XXXXXXX a XXX XXXXXX XXXXXX.Usnesení č.X/X/XX : Ověřovateli zápisu byli navrženi a jednomyslně schváleni XXX XXXXX XXXXXXX a XXX XXXXXX XXXXXX <.>
<br> Bod X — projednání návrhu nového uspořádání pozemků v rámci komplexních pozemkových úpra...

Načteno

edesky.cz/d/5246270

Meta

Územní plánování   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Řendějov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz