« Najít podobné dokumenty

Obec Oplocany - Mimořádné veterinární opatření - dovoz zvířat z Ukrajiny

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Oplocany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Mimořádné veterinární opatření - zákaz dovozu zvířat původem z Ukrajiny.pdf [2,07 MB]
č.].SVS/2022/037830—G Žít-3- 204%
<br> Mí,+ illlllllllilljjijjljlllillil
<br> svspes
<br> Nařízení Státní veterinární správy
<br> Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení 5 48 odst.1 písm.c) zák.č.166/1999 Sb <.>,oveterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen veterinární zákon),sohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9.března 2016 o nákazách zvířat a ozměně azrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat"),v platném znění a podle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/68? ze dne 17.prosince 2019,kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429,pokud jde o pravidla pro prevenci a tlumení určitých nákaz uvedených na seznamu,v platném znění a v souladu s ustanovením š 54 odst.2 písm.c) a odst.3 veterinárního zákona nařizuje tato
<br> mimořádná veterinární opatření k zamezení zavlečení nebo rozšíření nebezpečných nákaz zvířat a nemocí přenosných ze zvířat na člověka — vztekliny,avia'rní influenzy (tzv.ptačí chřipky),tuberkulózy a afrického moru prasat na území České republiky
<br> Cl.1 Zákaz dovozu zvířat původem z Ukrajiny
<br> Všem právnickým a fyzickým osobám se podle Š 54 odst.1 písm.k) veterinárního zákona,není-li stanoveno jinak,zakazuje neobchodní přesun nebo dovoz zvířat původem z Ukrajiny <.>
<br> Čl.2
<br> Zmírňující výjimky ze zákazu stanoveného v článku 1
<br> Zákaz uvedený v článku 1 se nevztahuje na
<br> a) neobchodní přesun nejvýše 5 kusů psů,koček nebo fretek vzájmověm chovu,doprovázejících své majitele na útěku z Ukrajiny,pokud tato zvířata
<br> 1.splňují požadavky stanovené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.576/2013 o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu a o zrušení nařízení (ES) č.998/2003 (dálejen „nařízení č.576/2013"),nebo
<br> 2.splňují požadavky stanovené Státní veterinární správou,kte...

Načteno

edesky.cz/d/5246186

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Oplocany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz