« Najít podobné dokumenty

Obec Bílé Poličany - Informace o stanovení počtu členů zastupitelstva na volební období 2022 - 2026

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bílé Poličany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2022-03-17 - Počet zastupitelů.pdf [0,45 MB]
Obec Bílé Poličany
Bílé Poličany 10
544 52 Bílé Poličany
<br>
<br>
<br>
<br>
Stránka 1 z 1
<br>
<br>
Informace o stanovení počtu členů zastupitelstva obce Bílé Poličany <,>
na volební období
<br> 2022 - 2026
<br>
<br> § 67 zákona č.128/2000 Sb.o obcích (obecní zřízení) v platném znění (dále jen “zákon o obcích“)
<br> Zastupitelstvo obce je složeno z členů zastupitelstva obce,jejichž počet na každé volební období
stanoví v souladu s tímto zákonem zastupitelstvo obce nejpozději do 85 dnů přede dnem voleb do
zastupitelstev obcí <.>
<br> § 68 odst.1) zákona o obcích
<br> Zastupitelstvo obce při stanovení počtu členů zastupitelstva obce přihlédne zejména k počtu obyvatel
a velikosti územního obvodu.Počet členů stanoví tak,aby zastupitelstvo obce mělo v obci,městysu <,>
městě,městském obvodu,městské části:
<br> do 500 obyvatel 5 až 15 členů
nad 500 do 3 000 obyvatel 7 až 15 členů
nad 3 XXX do XX XXX obyvatel XX až XX členů
nad 10 XXX do XX XXX obyvatel XX až XX členů
nad 50 XXX do XXX XXX obyvatel XX až XX členů
nad 150 000 obyvatel 35 až 55 členů
<br>
<br> Zastupitelstvo obce Bílé Poličany na 27.zasedání konaném dne 9.března 2022
<br>
schválilo
<br>
v souladu s ustanovením § 67 zákona o obcích,že v komunálních volbách v roce 2022 bude
do zastupitelstva obce voleno celkem
<br>
<br> 7 členů zastupitelstva <.>
<br>
<br>
<br> V Bílých Poličanech 17.3.2022
<br>
XXXX XXXXXX
starosta obce Bílé Poličany

Načteno

edesky.cz/d/5239069

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bílé Poličany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz