« Najít podobné dokumenty

Obec Oplocany - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o dodatečném povolení stavby a pozvání k ústnímu…

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Oplocany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška -Zahájení řízení o dodatečném povolení stavby.pdf [0,37 MB]
Magistrát města Přerova
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
<br> ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
<br> Bratrská 34,750 02 Přerov 2
<br> Spis zn.: 2022/027746/STAV/ZEM/Van Přerov,dne 14.03.2022
<br> Č.j.:
<br> Oprávněná úřední osoba:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> Ukl.a skart.znak:
<br> Ev.č.:
<br> MMPr/049385/2022/Van
<br> Ing.XXXXX XXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> pavel.vanek@prerov.eu
<br> 231.8 A/50
<br> 400/440
<br>
<br>
Žadatel:
<br> Dobrovolný svazek obcí Povaloví,Lobodice 39,751 01 Tovačov
<br>
<br> OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O DODATEČNÉM POVOLENÍ STAVBY
<br> A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
<br> (V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A)
<br>
<br> Dobrovolný svazek obcí Povaloví,IČ: 72549921,Lobodice 39,751 01 Tovačov <,>
<br> který zastupuje XXXX XXXX,IČ: XXXXXXXX,Žleby XXX,Rozdrojovice,XXX 34 Kuřim
<br> (dále jen "žadatel") podal dne 11.02.2022 žádost o vydání dodatečného povolení stavby v souladu
<br> s § 129 odst.2 a 3 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen "stavební zákon") k vodnímu dílu:
<br> "POLU - stoková síť,2.část - obec Polkovice,Oplocany,Lobodice"
<br> na pozemcích parc.č.381/5,522/8,522/11,522/12,605/1,609/1,626,629/1,631/1,632,639/5,673 <,>
<br> 678/1 v katastrálním území Lobodice,parc.č.625,627/2,629/1,629/11,633/1,654/1,711,734
<br> v katastrálním území Oplocany,parc.č.885/3,892/3,892/5,896,957,958/3 v katastrálním území
<br> Polkovice <.>
<br> Vzhledem k tomu,že se jedná o dodatečné povolení stavby a vodoprávní úřad postupuje v souladu
<br> s § 129 odst.2 stavebního zákona,kdy byla žádost o dodatečné povolení stavby podána před zahájením
<br> řízení o odstranění stavby,má se za to,že byla podána v okamžiku zahájení řízení o odstranění stavby <,>
<br> tedy 21.02.2022.Tímto dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení <.>
<br> Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
<br> Název kraje Olomoucký
<br> Název obce Polkovice,Oplocany,Lobodice
<br> Názvy katastrálních území Polkovice,Oploca...

Načteno

edesky.cz/d/5235416

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Oplocany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz