« Najít podobné dokumenty

Obec Horoušany - Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 19 ze dne 14.2.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horoušany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 19 ze dne 14.2.2022
Zápis ze zasedání zastupitelstva č.19 ze dne 14.2.2022 - Oficiální stránka obce HoroušanyPřítomno 7 členů zastupitelstva: Mgr.XXX XXXXXXX,Ing. Karel Petr,XXXXX XXXXX,Jan Gráf,XXXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXX,XXX XXXXXXX
Omluveni: XXXXXX XXXXXX,XXXX XXXXXX (tajemník)
Zapisovatelka: Mgr.XXX XXXXXXX
X.rozpočtové opatření obce Horoušany na rok XXXX
1.rozpočtové opatření obce Horoušany na rok 2022
Stanovení počtu členů zastupitelstva obce pro volební období 2022-2026
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Výstavba nové mateřské školy,Horoušany – Horoušánky“ – výběr dodavatele
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce „Chodníky Horoušánky,ul.Souběžná - Na Kovárně 1. etapa a ul.Spojovací - K Potoku“ – schválení dodatku č. 1 (přeložení dešťových vpustí)
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce „Horoušánky – čerpací stanice odpadních vod“ – zadávací dokumentace
Horoušany ČOV – koncesní řízení pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury – nabídky na organizaci koncesního (výběrového) řízení
Pojištění majetku obce
Dodatek (Cenová příloha pro rok 2022) ke smlouvě o dílo č. S042400015 a č.S042400005 se společností FCC Česká republika,s.r.o <.>,IČO: 45809712,a uplatnění nároku na zahrnutí komunálního odpadu obce do dílčího základu poplatku za ukládání komunálního odpadu pro období kalendářního roku 2022
Smlouva o zřízení a provozu informační platformy Smart INFO se společností Galileo Corporation s.r.o <.>,IČO: 25448714
Dodatky ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému PID (ukončení smluv) a smlouva o zajišťování a financování dopravní obslužnosti se Středočeským krajem - IDSK (nová smlouva)
Odpis nedobytné pohledávky
Příspěvek na školné v soukromé mateřské škole
Příspěvek na účast dětí na táboře
Příspěvek pro občany obce Horoušany (seniory) s TP v obci (na služby nebo nákup léků apod.)
Oprava poškozeného pomníku manželů Emílie a Břetislava Baumanových
R...

Načteno

edesky.cz/d/5228790

Meta

Rozpočet   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horoušany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz