« Najít podobné dokumenty

Obec Řendějov - Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Řendějov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva
Obec Řendějov,285 22 Zruč nad Sázavou
<br> POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
<br> Zveme Vás na zasedání Obecního zastupitelstva v Řenděj ově,které se koná dne 21.3.2022 od 18.00 hodin v kanceláři OU <.>
<br> Program:
<br> 1/ zahájení
<br> 2/ určení ověřovatelů zápisu
<br> 3/ seznámení zastupitelstva s provedeným rozpočtovým opatřením č.6/2021 provedeného starostou obce na základě zmocnění zastupitelstvem
<br> 4/ projednání výměny pozemků v rámci komplexních pozemkových úprav Řendějov s Agrem Pertoltice,as <.>
<br> 5/ projednání smlouvy o smlouvě budoucí se společností ČEZ distribuce,a.s.o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby IV-12-6030389/2 Řenděj ov,Jiřice,ppč.] 209-knn
<br> 6/ projednání počtu členů zastupitelstva obce Řendějov na volební období 2022-2026
<br> 7/ projednání závěrečného účtu obce Řenděj ov za rok 2021
<br> 8/ projednání účetní závěrky obce Řenděj ov za rok 2021
<br> 9/ projednání rozpočtového opatření č.1/2022
<br> 10/ projednání finančního daru obce Řenděj ov na pomoc Ukrajině
<br> 1 1/ různé
<br> 12/ diskuse
<br> 1 3/ závěr
<br> XXXX J irovský starosta

Načteno

edesky.cz/d/5226954


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Řendějov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz