« Najít podobné dokumenty

Obec Bílé Poličany - Rozhodnutí o prominutí poplatku z pobytu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bílé Poličany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí - poplatek za pobyt.pdf [4,13 MB]
Rozhodnutí o prominutí mistniho poplatku a jeho příslušenství
<br> z důvodu mimořádné události:
<br> Obecní úřad Bíle Poličany Vyřizuje: XXXX XXXXXX Telefon: XXX XXX XXX
<br> V Bílých Poličanech dne 9.března 2022
<br> ROZHODNUTÍ o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události
<br> Obecní úřad Bilé Poličany,jako správce mistnich poplatků (dále jen „Správce poplatku"),podle ust.š 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních p0platcich“),a ust.5 259 zákona č.280/2009 Sb <.>,daňový řád,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> rozhodl z moci úřední takto:
<br> l.Poplatnikům mistniho poplatku ze psů dle ust.© 14 zákona o místních poplatcích za pobyt (dále jen „poplatek za pobyt")
<br> se promíji
<br> mistni poplatek za pobyt,stanovený obecně závaznou vyhláškou obce Bilé Poličany č.5/2021,za poplatkové období od 25.3.2022 do 31.12.2022,včetně příslušenství,z důvodu mimořádné události <.>
<br> ||.Prominutí mistniho poplatku za pobyt podle bodu I tohoto rozhodnutí se vztahuje na fyzické osoby,které přichází do České republiky z Ukrajiny v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině,a to ode dne právní moci tohoto rozhodnutí <.>
<br> |||.Rozhodnuti je podle ust.% 16b odst.3 zákona o místních poplatcích oznámeno vyvěšením na úřední desce a zároveň zveřejněním způsobem umožňujícím dálkový přistup <.>
<br> Odůvodnění:
<br> V souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině,který je považován za mimořádnou událost,přichází do České republiky z Ukrajiny velký počet fyzických osob,které disponují minimálními finančními prostředky a majetkem.S ohledem na jejich osobní,psychické a majetkové poměry,které vedou kvýraznému snižení jejich platebních schopnosti,správce poplatku rozhodl za účelem zmírnění jejich tíživé situace,přistoupit k výše uvedenému opatření,které spočívá v prominutí poplatku za pobyt od 25.3.2022 do 31.12.2022,včetně příslušenství,všem postiženým poplatnikúm <.>
<br> Poučenů
<...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bílé Poličany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz